Slättö erhåller ytterligare markanvisning

Pressmeddelande -

Slättö erhåller ytterligare markanvisning

Slättö har erhållit en markanvisning av Norrtälje Kommun för 400 hyreslägenheter som skall produceras i Norrtälje Hamn. Slättö tilldelas tre kvarter om totalt 30 000 BTA med en projektvolym på drygt 800 Mkr. Produktionsstart kommer vara under 2017 med inflyttning löpande under 2018 – 2020.

Projektet fokuserar på gestaltning, social hållbarhet och miljö. Utgångspunkten har varit att skapa en stor variation både mellan men även inom kvarteren. Trä kommer vara ett prioriterat material både för fasader och stomme, vilket grundar sig i ett ansvar för den samlade miljöpåverkan. Närodlingsmöjligheter, bilpool och elbåtar kommer erbjudas de boende som en del av hyresavtalen.

Projektet har tagits fram i samarbete med C.F. Møller arkitekter.

– Vi är stolta och hedrade över att ha fått förtroendet att vara med och utveckla Norrtälje Hamn. Tillsammans kommer vi skapa tre kvarter med stora variationer i gestaltning och ett fokus på hållbarhet. Norrtälje Hamn är den fjärde markanvisningen som vi erhåller på kort tid och vi utvecklar nu över 50 000 BTA byggrätt som vi erhållit via markanvisningar, säger Henrik Nordlöf, vice vd för Slättö Förvaltning.

För ytterligare information:

Henrik Nordlöf, tel. mobil. 070 368 80 49 eller E-post: henrik.nordlof@slattoforvaltning.se

För koordination: Mårten Granberg, tel. mobil. 070 764 01 00

Besök även: www.slattoforvaltning.se

Ämnen

Taggar


Slättös affärsidé är att direktinvestera i nyproducerade hyresfastigheter i svenska tillväxtorter. Slättö äger per januari 2016 nyproducerade hyresrätter och projekt som vid färdigställande uppgår till ett samlat värde om drygt 6 000 Mkr. Portföljen omsluter drygt 3 100 lägenheter uppgående till totalt knappt 180 000 kvm bostadsarea. Drygt 20 000 kvm är uthyrd under förvaltning, resterande del är under utveckling med färdigställande under 2016 och 2017. Slättö har en etablerad närvaro i kommunerna Karlstad, Knivsta, Linköping, Norrköping, Norrtälje, Stockholm, Umeå, Upplands-Bro, Västerås och Örebro.