Skip to main content

​Golf i friskvårdsbidraget kan öppna även för utförsåkning

Nyhet   •   Jul 06, 2016 16:03 CEST

Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked i ett mål som innebär att golfen kan inkluderas i det så kallade friskvårdsbidraget, en skattefri personalförmån där golf idag är exkluderat.

Enligt Skatterättsnämndens bedömning bör golfspel på pay and play-bana eller på driving range omfattas av uttrycket enklare slag av motion eller annan friskvård enligt 11 kap. 12 § i inkomstskattelagen och ska därför vara en skattefri personalvårdsförmån. Skatterättsnämndens besked är prejudicerande, men kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen senast den 21 augusti.[1]

– Det är ett lovande förhandsbesked som vi följer med intresse. Vi bedömer att det öppnar upp för att även få olika delar inom utförsåkningen prövad på samma sätt. Vi ser ett flertal starka argument för varför även utförsåkning bör ingå i det så kallade friskvårdsbidraget, säger Titti Rodling vd för SLAO.

Ämnet diskuterades vid seminariet i Almedalen den 6 juli ”Ojämlik hälsa och skenande samhällskostnader – hur vänder vi utvecklingen?” Vid seminariet deltog idrotts- och folkhälsominister Gabriel Wikström (S), Saila Quicklund (M), idrottspolitisk talesperson, Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson, Svenska Golfförbundets ordförande Gunnar Håkansson och Korpens generalsekreterare Eva Bjernudd.

Citat från seminariet:

  • ”Vi har arbetat med frågan länge ihop med ridsporten[2]. Beskedet var oväntat men glädjande. Nämnden resonerade som vi agiterar där vi kunnat visa att vår idrott har utvecklats. Beslutet gäller en begränsad del av golfen och det är en början.” (Gunnar Håkansson, Golfförbundet)
  • ”Jag kan inte uttala mig om det enskilda fallet. Avdragsrätten är idag ett lapptäcke. Under mandatperioden ska en större översyn göras. Politiken bör inte fatta beslut om enskilda idrotter utan etablera det generella regelverk som myndigheter har att fatta beslut ifrån.” (Gabriel Wikström (S))
  • ”Politik och idrott bör jobba ihop utan att detaljstyra. Det är ytterst relevant med den översyn som regeringen annonseras. Det är relevant att golf omfattas av friskvårdsbidraget. Jag saknar hästsporten, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv. En annan sport som jag saknar är utförsåkning då ju längdåkning finns med.” (Saila Quicklund (M))
  • ”Ett gymkort blir lätt liggande. Vi måste ta ett helhetsgrepp. Hur används avdraget bäst? Hur kan vi styra resurserna så att pengarna kommer till så stor nytta som möjligt?” (Gabriel Wikström)
  • ”En översyn av hela systemet med friskvårdsbidrag välkomnas. De som idag drar av för friskvårdsbidraget är de friskaste. Att nå de andra är en utmaning som vi inom idrotten gemensamt måste adressera.” (Gunnar Håkansson)
  • ”Friskvårdsbidraget är det enda riktade bidraget som finns mot vuxna. Det är ojämnt fördelat. Vi behöver resurser för att stödja hallar och tider. Billig idrott ska premieras men ytterst vill idrotten bestämma själv.” (Eva Bjernudd)
  • ”Idrotten har låga trösklar för att bidra till ökad integration, något som den stora asylvågen visat. Idrotten gör samhället en tjänst men det är också bra för idrotten eftersom den t ex ofta har svårt att engagera i förortsområden. Här skapas förutsättningar att kombinera sär- och allmänintresset.” (Gabriel Wikström)

– Under förutsättning att beslutet vinner laga kraft kommer vi att gå igenom det i detalj och därefter besluta om och hur vi går vidare för att även olika delar av utförsåkning ska omfattas av friskvårdsbidraget. 

[1] Skatteverket väntas överklaga beskedet enligt de uppgifter som finns idag.

[2] I en fråga från ridsportens representant framgick att de drivit den ända sedan 1988 och hävdar att frågan bollats mellan Skatteverket och politiken sedan dess.