Skip to main content

Svenska Skidanläggningar och spridning av Coronaviruset

Nyhet   •   Mar 13, 2020 07:44 CET

Informationen nedan gick ut kl. 17:00 den 12 mars till SLAO:s alla medlemmar:

SLAO har idag haft styrelsemöte och bland annat diskuterat den rådande situationen med spridning av Coronaviruset. Styrelsen enades om följande principer:

  • Vi följer och förhåller oss till svenska myndigheters centrala och regionala beslut samt rekommendationer.
  • Verksamhet i våra skidanläggningar/skidbackar är inte att betrakta som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar (större folksamlingar).
  • Vi följer en försiktighetsprincip.
  • Vi inser att vi har ett ansvar liksom den enskilda individen har ett eget ansvar.
  • Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen.

Folkhälsomyndighetens hemsida finns aktuell information att använda internt och till gäster. Följ den!

Ordförande i SLAO:s medicinska råd har idag haft direktkontakt med Folkhälsomyndigheten som säger: ”Ja, skidliftarna kan köra som vanligt. Som vanligt är det viktigt att alla som jobbar i den verksamheten och all allmänhet som åker skidor är friska.”

Viktig information till gäster och personal för att undvika fortsatt smittspridning:

  • Vid minsta sjukdomssymtom från luftvägarna – stanna hemma
  • Tvätta händerna med tvål och vatten regelbundet

Tänk på att anordna flöden så att ni undviker stora ansamlingar vid liften.

Det råder förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.