Skip to main content

​Utförsåkning godkänns som friskvård efter ny dom

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2018 17:44 CET

Utförsåkning - friskvård på riktigt!

Utförsåkning har hittills hört till de sporter som inte omfattas av avdragsgilla friskvårdsbidrag från arbetsgivare. Detta ändras nu, till följd av ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen där behovet av en moderniserad syn på olika idrotter lyfts fram.

– Den nya domen ger möjlighet för ännu fler att kunna prova utförsåkning, en av Sveriges stora folksporter. Det är ett viktigt steg mot en mer logisk rättstillämpning och i förlängningen bättre folkhälsa, säger Titti Rodling, vd för SLAO, Sveriges Skidanläggningars Organisation.

I det rättsfall som nu har avgjorts prövade Högsta förvaltningsdomstolen huruvida arbetsgivare ska kunna ge anställda bidrag till golfspel i form av ”pay and play” samt på driving range, och göra avdrag för friskvård. Domstolens slutsats är att även sådana aktiviteter ska godkännas som skattefri personalvårdsförmån. Domen ändrar det tidigare rättsläget.

Högsta förvaltningsdomstolen betonar i domen att rättsutvecklingen ska följa samhällsutvecklingen och avspegla förändringar som med tiden sker i synen på olika sporter. Skatteverket har kommenterat domen i ett pressmeddelande och konstaterar där att bidrag till anställdas golf- och ridlektioner från och med nu kommer att accepteras som avdragsgill friskvård.

För utförsåkningen innebär den nya domen att Skipass (liftkort) och skidskola kommer att innefattas i friskvårdsbidraget.

– Det är glädjande att utförsåkning på skidor godkänns som personalvårdsförmån framöver. Skatteverket väljer att följa Högsta förvaltningsdomstolens dom vilket ger nödvändig förankring, säger Titti Rodling.

Friskvårdsaktiviteter som är avdragsgilla för arbetsgivaren måste rikta sig till hela personalen och vara av ”ett mindre värde”, enligt Skatteverket 5 000 kronor per år.

Länk till domen: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2018/4301-17.pdf

SLAO – Svenska Skidanläggningars Organisation – har drygt 300 medlemmar som är verksamma inom liftverksamhet, uthyrning av skidutrustning och professionell skidskola. SLAO verkar för att Sveriges skidanläggningar ska vara säkra och attraktiva samt erbjuder medlemmarna kontinuerlig kompetensutveckling