Skip to main content

Vart sjunde ungdomsjobb riskeras

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2015 15:19 CET

I Stockholm har regeringen börjat förhandla om vårbudgeten och de planerar att höja arbetsgivaravgiften för unga. Gör regeringen det dyrare att ha unga anställda riskeras många viktiga jobb för ungdomar i Norrland. Vi är arbetsgivare inom besöksnäringen som tillsammans under vintern har fler än 2 000 personer anställda i Norrland och vi är bekymrade.

Alliansens budget sänkte arbetsgivaravgiften för unga och förhoppningsvis kommer snart denna sänkning att bli beslutad av riksdagen. Men att finansminister Magdalena Andersson har aviserat att mitt under ett räkenskaps- och budgetår sänka för att snart därefter höja en så tung kostnadspost som arbetsgivaravgiften skapar osäkerhet, ovisshet och slår mot de ungas möjligheter att få jobb.

Ungdomsarbetslösheten i Norrland är hög och varenda jobb behövs. Ungefär hälften av våra anställda är under 26 år och för dem är det första jobbet är en viktig entrébiljett in på arbetsmarknaden. För utrikes födda ger det första jobben en möjlighet att integreras i det svenska samhället.

En orsak till att många unga och även utlandsfödda jobbar inom hotell- och restaurangbranschen är att trösklarna in i branschen är relativt låga. Besöksnäringens olika jobb är en viktig pusselbit för att kunna öka sysselsättningsgraden bland gruppen utlandsfödda som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. En ganska stor andel av de jobb som branschen erbjuder ställer inte så höga krav på formell utbildning eller arbetslivserfarenhet samtidigt som den erbjuder karriärmöjligheter. Besöksnäringen är och kommer vara oerhört viktig för hela Sverige och i Norrland är besöksnäringen en av de absolut största privata arbetsgivarna. Vi är mitt i vintersäsongen och runt om i Norrland arbetar nu många ungdomar inom skidturismen. De eftertraktade jobben finns i liftar, uthyrning, restauranger och andra anläggningar. Hade vi råd skulle vi anställa fler.

Våra företag har alla kollektivavtal och vi betalar avtalsenliga löner. En 19-åring som jobbar i något av våra företag har en grundlön på 16 434 kronor per månad och med dagens arbetsgivaravgift slutar kostnaden på 18 979 kronor. Regeringens planer på att dubblera arbetsgivaravgiften för unga precis före sommarsäsongen och innebär att ungdomar blir dyrare att ha anställda. Motsvarande kostnad med en dubblerad arbetsgivaravgift blir 21 597 kronor.

Vi är oroade över att vi inte kommer att ha råd att anställa lika många som vi gjort tidigare. I princip riskeras var sjunde ungdomsjobb då kostnadsökningen vid sju anställda motsvarar kostnaden för en person. För samtliga våra företag blir den ökade kostnaden lite drygt 5,3 miljoner kronor. Regeringens vill ersätta de förlorade ungdomsjobben med traineejobb och utbildningsplatser. Detta leder till att jobben flyttar från Norrland till storstäderna och bort från landsbygden.

Vi hoppas att regeringen tar sitt förnuft till fånga och inte höjer arbetsgivaravgiften för unga!

Peter Augustsson,
Järvsöbacken, ledamot Svenska skidanläggningars organisations styrelse

Anna Hansson,
Storhogna högfjällshotell

Elisabet Jansson Strömberg,
vd Svenska skidanläggningars organisation

Patrik Jonsson,
STP restauranger Åre

Marianne Larsson och Niklas Edbjörk,
Bygget och Verandan Åre

Thomas Ringbrant,
Hemavan, ledamot Svenska skidanläggningars organisations styrelse

Christer Rosen,
ordförande Svenska skidanläggningars organisations styrelse

Niclas Sjögren Berg,
SkiStar Åre, ledamot Svenska skidanläggningars organisations styrelse

Lars Sällström,
Bydalen

Jens Wihelmsson,
Funäsdalen Berg & Hotell

Svenska Skidanläggningars Organisation är en ideell förening vars syfte är att främja medlemmarnas intressen och medverka till deras utveckling. Den gemensamma målsättningen är att på alla sätt utveckla Sverige som skidåkarland.