This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Thorbjörn Hellman, ansvarig för kompetensförsörjning på SLR, hoppas att den nya utbildningen kommer leda till att fler unga söker sig till branschen.
Thorbjörn Hellman, ansvarig för kompetensförsörjning på SLR, hoppas att den nya utbildningen kommer leda till att fler unga söker sig till branschen.

Nyhet -

Gymnasieutbildning för låstekniker utvecklas: "Hoppas på ett större genomslag"

Sedan 1998 har Thorbjörn Hellman arbetat med att utveckla låsteknikerutbildningen för gymnasieelver. Nu står det klart – från och med hösten 2021 får elever chans att välja låsteknik som inriktning.

I 22 år har gymnasieutbildningen för låstekniker varit begränsad till Praktiska gymnasiet. Thorbjörn Hellman var en av initiativtagarna för att yrket skulle inkluderas som ett yrkesprogram 1998, och har sedan dess arbetat med utbildningsfrågan.

– Jag, Janne Thörner och Benny Jansson började den här dialogen och lyckades sedan sätta ihop en utbildning. Utgången blev att Praktiska gymnasiet ägde den utbildningen och fick alltså bara drivas med speciella tillstånd, vilket såklart var en nackdel då den blev begränsad. Det positiva var att vi var en del av industriprogrammet, vilket passar låsteknikeryrket då det är väldigt finmekaniskt och har sin grund i SVEMEK-avtalet, säger Thorbjörn Hellman, ansvarig för kompetensförsörjning på SLR.

Sedan 2011 har utbildningen tillhört hantverksprogrammet tillsammans med exempelvis guldsmed- och frisörutbildningen. I och med detta ligger lärares betygsgrunder bland annat i färg, form och design.

– Kurserna är väldigt öppna och beskriver en process där man går från idé till färdig produkt, där läraren har i uppgift att betygsätta färg, form och design. Problemet är att yrket låstekniker inte kan räknas in i detta. Vi arbetar efter normer och följer regelverk, vilket gör att läraren måste ta hänsyn till sånt som inte går att anpassa efter betygsystemet.

Nu, nästan tio år senare, har besluten kring den nya utbildningen fattats. Från och med hösten 2021 kommer elever kunna välja en inriktad låsteknikerutbildning – via industritekniska programmet.

– Vi har en stor förhoppning om att fler elever hittar till oss och utbildningen. Tidigare har utbildningen legat under hantverksprogrammets övriga yrken med yrkesgången låssmed, nu kommer vi istället få en helt egen inriktning.

En av de viktigaste aspekterna med den nya utbildningen är att den kommer att kunna genomföras på flera olika gymnasieskolor runt om i Sverige. Enligt Thorbjörn Hellman ska den finnas tillgänglig för de skolor som visar intresse.

– Vägen till yrket är tydligare och vi hoppas såklart få ett större genomslag med fler elever och skolor. Det är jätteviktigt för framtiden eftersom vi generellt sett har få kommande låstekniker på väg in i branschen just nu. Även om problemet inte är löst har vi kommit en bit på vägen. Just nu har vi en tydlig gymnasieutbildning på gång, yrkesintroduktionsanställning via SLR-YI, en yrkeshögskola och komvux.

Ämnen

Taggar


Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) bildades 1955 och är en rikstäckande organisation för lås- och
säkerhetsentreprenörer från Trelleborg till Kiruna. Vi består av 150 medlemsföretag och 60 filialer, alltså totalt 210 lås- och
säkerhetsverksamheter spridda över hela landet.

Presskontakt