This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Video -

SLR:s utbildningsdagar 2020

En kort film som visar höjdpunkterna från SLR-dagarna 2020. Är du eller kollegan med på filmen?
  • Licens: Användning i media
  • Filformat: .mp4
  • Videolängd: 1:33
Ladda ner

Taggar


Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) bildades 1955 och är en rikstäckande organisation för lås- och
säkerhetsentreprenörer från Trelleborg till Kiruna. Vi består av 150 medlemsföretag och 60 filialer, alltså totalt 210 lås- och
säkerhetsverksamheter spridda över hela landet.

Presskontakt