Skip to main content

Sveriges nya biosfärområde invigs med festligheter som räcker hela veckan lång

Nyhet   •   Aug 30, 2012 09:11 CEST

Mitt i sommaren kom Unesco med beskedet som så många längtat efter – Östra Vätterbranterna godkänns som biosfärområde. Den 9 september invigs nu biosfärområdet med festligheter både på Grännaberget och i Hakarp. Invigningsfesten fortsätter under den påföljande veckan med skördefester, workshops, föreläsningar och naturaktiviteter.

Biosfärområdet Östra Vätterbranterna är beläget nordost om Vättern och omfattar 10 socknar samt Huskvarna, Gränna, Tenhult och Visingsö. Området är unikt med ett landskap bestående av djupa sjöar, ljusa naturbetesmarker och branta berg. Lokalklimat, topografi och människans inverkan genom årtusenden har lett till att biosfärområdet idag har höga biologiska, kulturhistoriska och estetiska värden.

Biosfären är den del av jorden och luften där det finns liv. Varje biosfärområde är unikt och formas efter lokala förutsättningar. Utvecklingen bestäms av de människor och organisationer som är aktiva i området, med samspelet mellan människa och natur i fokus. En ideell förening kallad "Östra Vätterbranterna" är nu bildad och arbetet kommer att drivas vidare av den med stöttning från flera olika håll såsom länsstyrelsen, Världsnaturfonden, LRF, Naturskyddsföreningen och många fler. Östra Vätterbranterna vill verka för att utvecklas till ett lokalt och internationellt modellområde för hållbar utveckling samt vara en förebild för bred samverkan mellan olika intressegrupper.

- Genom det nya biosfärområdet kan lokala och globala frågor kring hållbar utveckling få en naturlig   plattform. I framtiden blir det allt viktigare att finna en hållbar balans mellan olika aktörers anspråk på landskapet, vad gäller till exempel rekreation och turism, produktion av energi och biomassa samt vatten- och landskapsvård, säger koordinatorn Simon Jonegård.

Övriga biosfärområden i Sverige är Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet nedre Dalälven samt Blekinge Arkipelag.

Program för invigningen finns på hemsidan www.ostravatterbranterna.se.

Mer information:
Simon Jonegård, koordinator
simon.jonegard@destinationjonkoping.se
Telefon: 036-10 27 58