Skip to main content

Smålands Kulturfestival tar paus

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 16:26 CET

Susanne Rydén

Efter noggrant övervägande har det blivit dags att avrunda Smålands Kulturfestival i den form den utvecklats till och drivits i fram tills nu och att tills vidare försätta verksamheten i viloläge.

Detta meddelar grundaren och verksamhetsledaren Susanne Rydén.

Småland kan se tillbaka på fem fantastiska år, där den vision som kulturfestivalen utgår från förvandlats till konkret verklighet och där festivalen med kulturens förtecken, kunnat bidra till att stärka dragningskraften till Småland och sätta fokus på den småländska landsbygden. Människor har rest från när och fjärran och många har återkommit år från år, imponerade av den höga kvalitet och variationsrikedom som evenemanget hållit.

Smålands Kulturfestival har nästan uteslutande drivits av ideella krafter. Nu finns inte längre tiden och möjligheten som krävs, vilket innebär att verksamheten upphör i sin nuvarande form.

Dock kvarstår den ideella föreningen Smålands Kulturfestival. Punktinsatser och mindre projekt kommer fortsatt att kunna äga rum under Smålands Kulturfestivals namn, när tid och utrymme finns, men formerna blir förändrade och någon ny höstfestival kommer inte att äga rum under 2017.

”Det goda samarbetet med företag inom de kreativa näringarna, med de många lokala och ideella föreningar som medverkat, med kommuner, länsstyrelser, Region Jönköping och inte minst Smålands Turism och Destination Småland har varit oerhört utvecklande och inspirerande” säger Susanne Rydén som samtidigt riktar ett stort tack till alla inblandade.

Sävsjö den 23 januari 2017

Smålands Turism - öppnar - utmanar - utvecklar - besöksnäringen i Jönköpings län