Skip to main content

Har företagare koll på regelbördans kostnader?

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2011 11:52 CET

Nu verkar det bara vara företagare som inte räknas till den tillförlitliga skaran i Sverige. Småföretagare uppges vara Sveriges framtid, men tilltros inte av beslutsfattare. Sverige har ungefär 1 miljon företagare, men detta ”särintresse” ges mycket liten betydelse i att utforma och anpassa de regelsystem som man har att leva med.

När verksamheter i Sverige ska granskas eller utvecklas anses i allmänhet ”insikt i verksamheten” som meriterande. När poliser granskas görs det av poliser. Advokater granskas av kollegor i Advokat­samfundet. Skolan kontrolleras av Skolinspektionen där erfarenhet av skolans värd ger pluspoäng. Likadant när sjuk- och hälsovården ska kontrolleras av Socialstyrelsen. Det verkar vara bara frågor om företagare där erfarenheter inte verkar vara en tillgång. Detta trots att det i småföretag finns fler anställda än i industri och stora företag.

Regeringen gav myndigheten Tillväxtanalys i uppdrag att utreda företagares kostnader för regelkrångel. Vi, som den växande småföretagarorganisationen med över 19 000 småföretagar­medlemmar, erbjöd oss att medverka. Vi erbjöd aktiva företagare av kött och blod, men det ansåg man sig inte behöva denna gång heller. Tjänstemän och ombudsmän i Stockholm verkar bättre lämpade att hantera kostnader för företagare.

SFR vill att attityden till verksamma företagare visas i handling och inte bara i ord. Ge oss företagare det inflytande som vi förtjänar!

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson/Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu                    

Vxl; 042 – 34 28 50

På hemsidan; www.smaforetagarna.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Småföretagarnas Riksförbund