Skip to main content

Inbjudan till presentation av WSP´s rapport:Analys av Växjö Småland Airport - effekter på tillgänglighet, tillväxt och turism.

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2012 15:16 CEST

På uppdrag av Sydsvenska Handelskammaren, Regionförbundet södra Småland och Växjö Småland Airport har WSP Analys & Strategi genomfört en analys av de regionalekonomiska effekterna av Växjö Småland Airport.


Rapporten behandlar följande områden:
- flygplatsens bidrag till den regionala tillväxten
- känslighetsanalys över flygets förmåga att konkurrera med bil och tåg
- turistströmmar till de olika kommunerna

Syftet är att ge politiker, ägare och andra beslutsfattare underlag att bedöma nyttan av de samhällsekonomiska resurser som ställs till flygplatsens förfogande.

WSP har tidigare gjort liknande analyser bland annat för flygplatserna i Halmstad, Västerås, Norrköping och Kalmar.

Rapporten för Växjö Småland Airport kommer presenteras av WSP`s konsult Monica Hildingson på Växjö Småland Airport måndagen den 16:e april kl 13:00.

Ni är välkomna att deltaga vid denna presentation!

Med vänlig hälsning

Ingemar Swalander
Styrelseordförande Växjö Småland Airport AB

Flygplatsen i Växjö, Smaland Airport, ägs till 55 % av landstinget i Kronobergs län, 42 % av Växjö kommun samt 3 % av Alvesta kommun. Ägarnas målsättning är att tillhandahålla en god flyginfrastruktur i regionen till en låg kostnad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera