Skip to main content

Småland Airport har stor betydelse för regionens utveckling

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2012 08:18 CEST

Vid ett möte med flygplatsens ägare den 16 april , dvs landstinget Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta kommun, så redovisade konsulten Monica Hildingson från WSP Analys & Strategi.

 • Flygplatsens bidrag till den regionala utvecklingen
 • Känslighetsanalys över flygets förmåga att konkurrera med bil och tåg
 • Turistströmmar från flygplatsen ut till de olika kommunerna

Beställare av utredningen är Sydsvenska Handelskammaren, Regionförbundet södra Småland och Småland Airport. WSP har gjort liknande utredningar för bl a flygplatserna i Halmstad, Västerås, Norrköping och Kalmar. WSP har använt samma beräkningsmodeller också för ett flertal infrastrukturanalyser åt Trafikverket.

Resultatet i sammanfattning:

Den regionalekonomiska betydelsen

 • Småland Airport har stor ekonomisk betydelse för hela Småland och Sydsverige
 • Den långsiktiga samhällsnyttan påverkar minst ett 20-tal kommuner positivt, särskilt Växjö, Alvesta, Ljungby, Värnamo och Älmhult.
 • Flygplatsen har under 25 år bidragit till ca 6.900 nya arbetstillfällen, 3.100 nya företag och en      lönesumma på 2 mrd kr/år inom sitt upptagningsområde. Det är också detta antal företag, sysselsatta och den lönesumma som på sikt skulle försvinna om flygplatsen inte fanns.
 • Med två ytterligare dagliga turer kan sysselsättningen öka med ca 1.500 pers, lönesumman med 460 mkr och antalet nya företag med 690.

Känslighetsanalys

 • Bilresandet dominerar regionens resor till Stockholm: 62 % med bil, 19 % med flyg, 13 % med tåg och 6 %  med buss. Bland bil- och tågresenärer reser flertalet privat. Bland flygpassagerarna reser drygt hälften i tjänsten.
 • Flyg är konkurrenskraftigt mot tåg: halva restiden med flyg, men dyrare reskostnad.
 • Marknadsandelen mellan trafikslagen är relativt konstant även vid förändringar i taxor,      bensinpriser o dyl.

Turism/besökare

 • Affärsändamål svarar för drygt 60 % av all turism/besökare till regionen (hotellnätter).
 • Antalet övernattningar har ökat i Småland med 36 % de senaste 10 åren.
 • Två dagliga turer till Frankfurt skulle generera ca 33.000 flygresor, vilket beräknas ge ca 65.000 nya gästnätter.
 • Bland de kommuner som vinner mest på ökat antalet gästnätter finns Växjö, Ljungby, Alvesta och Älmhult, men vinner gör också Tingsryd, Uppvidinge, Lessebo och Markaryd.

-”De ca 10 mkr/år som ägarna lämnar i driftbidrag till Småland Airport förefaller vara synnerligen väl använda pengar, säger styrelsens ordf Ingemar Swalander, med tanke på den oerhört stora betydelsesom flygplatsen har på hela regionens sysselsättning och ekonomi enligt WSP´s analys”.

Ytterligare upplysningar om WSP-rapporten lämnas av:
Monica Hildingson, WSP Strategi & Analys, tel 0702 – 68 79 96
Ingemar Swalander, Ordf Småland Airport, tel 0708 – 74 84 01
Ulf Axelsson, VD Småland Airport, tel 0705- - 76 85 10

Flygplatsen i Växjö, Smaland Airport, ägs till 55 % av landstinget i Kronobergs län, 42 % av Växjö kommun samt 3 % av Alvesta kommun. Ägarnas målsättning är att tillhandahålla en god flyginfrastruktur i regionen till en låg kostnad

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera