Skip to main content

Smaland Airport investerar för framtiden

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 14:18 CEST

Vid dagens ägarsamråd angående Smaland Airport enades ägarna, som består av Landstinget Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta kommun, om att stödja ett aktieägartillskott på sammanlagt 25 Mkr att i huvudsak användas till en nödvändig omasfaltering av start- och landningsbana under 2010. Beloppet utbetalas i proportion till ägarandelen. Vid mötet uttalades också att aktieägartillskottet är ett led i en långsiktig satsning på att säkerställa driften vid Smaland Airport.Ärendet går nu vidare till respektive fullmäktige för slutgiltigt beslut.

Omasfalteringen föranleds av de myndighetskrav som finns beträffande trafiksäkerheten och av den anledningen är det nödvändigt med åtgärder ungefär vart femtonde år. Investeringen ses av ägarna som en långsiktig satsning på att säkerställa driften vid flygplatsen.

- Flyg är en del av infrastrukturen som är nödvändig för att regionen ska kunna trygga utvecklingen inom tillväxt- och välfärdsområdena. Regionförbundet södra Småland har tidigare dessutom beslutat om en kraftfull satsning på turismen, som bedöms vara en tillväxtbranch. Avgörande är då en parallell satsning på infrastruktur, som t.ex flyg, så att besökare enkelt kan nå vår region, säger Smaland Airports styrelseordförande Ingemar Swalander.

Intresset för att bosätta sig eller besöka Småland ökar ständigt. Nyligen deltog Regionförbundet södra Småland och Medak Networking på en immigrantmässa i Holland där nästan 200 familjer visade ett seriöst intresse för att bosätta sig i regionen.

- Det är med glädje som vi kan konstatera att regionens satsningar på förbättrad infrastruktur, såväl på tåg som nu också på flygplatsen, innebär en ökad attraktionskraft för länet. Med de investeringar som nu genomförs inom de olika kollektivtrafikslagen förbättrar vi ytterligare möjligheterna att skapa etableringar inom såväl exportindustrin som besöksnäringen, säger landstingsråd Paul Johansson.

Sambandet mellan en väl fungerade flygplats och en dynamisk region är välbekant för de flesta regioner. Som exempel kan nämnas Gällivare Kommun som nu satsar 85 Mkr på en banförlängning på flygplatsen. Västerås Kommun beslutade så sent som 2006 att satsa 57 Mkr på sin flygplats.

- Vi kan i ett historiskt perspektiv konstatera att antalet företagsetableringar ökade markant i Växjö i mitten på sjuttiotalet strax efter att flygplatsen invigdes, säger Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

- Vill vi fortsätta att vara en dynamisk region måste vi som ägare till flygplatsen också ta vårt ansvar för dess fortsatta utveckling, säger Robert Olesen, kommunstyrelsens ordförande i Alvesta.

Kontakt: Ingemar Swalander, 070-8748401, Paul Johansson, 070-9844397, Bo Frank, 070-5841390 eller Robert Olesen, 073-7665015

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.