Skip to main content

​Energibesparingar en angelägen fråga för svensk industri

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 14:13 CET

Sverige och världen står inför stora utmaningar vad gäller klimatförändringarna. Det finns mycket att göra och med bara små medel kan vi alla hjälpa till att påverka. Att det dessutom är en lönsam investering är det inte många som vet.


Hur ser det ut i Svensk industri idag

Industrisektorn stod 2013 för 37 % av Sveriges elanvändning, vilket motsvarar 50,9 TWh. I Sverige används runt 10 % av elenergiförbrukningen inom industrin för att skapa komprimerad luft, detta till en kostnad av 2 miljarder SEK per år, vid 45 öre per KWh. Vid en besparingspotential på 50 %, kan Svensk industri årligen spara 1 Miljard SEK.

1 Miljard SEK innebär 1,1miljoner ton mindre CO2 från tryckluft i Sverige! CO2 utsläppet är per KWh enligt det Europeiska genomsnittet. För att sätta det i perspektiv så motsvarar det utsläppet från ca 600.000 bilar årligen! Och det var innan VW skandalen.

För att komma tillrätta med problemen så har EU satt mål för klimatförändring och hållbar energiförsörjning. Med hjälp av energieffektiviseringsdirektivet EED, ska Sverige år 2020 ha blivit 20 % mer energieffektivt, jämfört med 2008. År 2030 ska vi ha nått 27 %.

Den 5 december 2015 genomfördes den första delen i EED´s energieffektivisering. Då skulle alla större företag rapportera om deras verksamhet omfattades av lagen och hur energikartläggningen skulle genomföras. Med större företag menas de som sysselsätter minst 250 personeroch har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR. Övriga företag omfattas inte direkt, men Energimyndigheten erbjuder möjlighet att få ekonomiskt stöd att genomföra sin kartläggning.

Områden för besparingar

Det finns många områden att spara på, men det man kanske inte tänker på i första hand är användningen av tryckluft som är vanligt inom Sveriges industri. Vi pratar om att runt 10 % av industrins energiförbrukning används för att skapa komprimerad luft. Tryckluften är ett ekonomiskt bra alternativ men det används ofta utan tanke på att även luft kostar. Idag finns också helt nya produkter och applikationer som är betydligt mer energieffektiva än för bara 5-6 år sedan. 

Så, hur stora besparingar kan då egentligen göras? Vår erfarenhet visar att det finns möjligheter att spara upp till 50 % av tryckluftsförbrukningen. För industrin innebär det stora ekonomiska fördelar och utsläppen av växthusgas minskar. Men mer dolda fördelar är också ökad produktivitet och förbättrad kvalitet och som grädde på moset en förbättrad arbetsmiljö.

Hela dokumentet och 5 tips kring hur du går till väga hittar du i bifogad pdf.

Artikeln är även publicerad i tidningen Fluid december 2015

SMC Sverige

SMC har arbetat med pneumatik i över 60 år och har länge arbetat med energibesparingar som en högt prioriterad angelägenhet. Vi kan hjälpa dig med hela eller delar av din energieffektivisering såsom analys av förbättringsmöjligheter, flöde och tryckmätningar och dataloggning över tid. Alla mätningar inklusive analys levereras sedan i en rapport med tydliga åtgärdsförlag på lösningar och beräknad besparing. Efter detta utförs alltid en eftermätning och analys som sammanfattas i en rapport med slutgiltigt resultat.

Kontaktperson: Magnus Olsson, Konceptchef Energy Saving, maol@smc.nu / 0708 602063

SMC arbetar med industriell automation och är världens största tillverkare av pneumatiska komponenter med en omsättning på ca 30 miljarder kronor och 18 000 anställda globalt. Här i Sverige finns vi etablerade sedan 1986 med huvudkontor i Huddinge, regionkontor i Göteborg, Lund och Växjö samt en mängd återförsäljare över hela i landet. Huddingekontoret är dessutom lagerhub och har över 15000 artiklar i lager. EnergySaving konceptet genomsyrar hela vårt arbete. www.smc.nu / 08-603 12 00

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy