Skip to main content

Tjäna miljoner på tryckluften!

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 14:05 CEST

Har du råd att inte energioptimera?

Allt fler får upp ögonen för att man kan spara stora summor på optimering av tryckluft. Varje enskild läcka motsvarande ett hål på 1mm kan kosta runt 10.000kr per år, och i en stor anläggning kan det röra sig om sexsiffriga tal i onödiga kostnader. Sju till åtta procent av energiförbrukningen i Sveriges industri går åt till att producera tryckluft, och så mycket som 20-30% av detta försvinner i onödiga läckor, vilket innebär otroliga besparingspotentialer. Trots detta sker förebyggande underhåll ofta sporadiskt, och övervakning av luftförbrukning sker endast i undantagsfall. Detta kan medföra att Pneumatiken får ett oförtjänt dåligt rykte, när problemet är eftersatt underhåll, eller otillräcklig förståelse för vikten av övervakning. Ofta missar man besparingspotentialen av enkla skäl såsom att underhåll är ansvarig för driften, men inte för elförbrukningen, vilket delvis är en effekt av luftförbrukningen. SMC har en metod för energioptimering av tryckluftssystem, kallad ”energysaving”, som enkelt uttryckt innebär analys, optimering, och övervakning. Man sparar inte bara pengar, utan bidrar till en hållbar livsstil för våra kommande generationer. Ett antal större anläggningar har genomgått grundliga audits, där man i samtliga fall kunnat spara in summor överstigande 1 miljon kronor per år med relativt enkla åtgärder som oftast betalar sig själva på någon månad.

Vad är då de vanligaste åtgärderna?

  • Läcksökning och läcktätning – är oftast den enklaste åtgärden. Den har mycket stor besparingspotential, men kompletterar man inte åtgärderna med installation av flödesvakter vet man inte när det är dags att upprepa proceduren. Installerar man flödesvakter kan man övervaka flödet, och sätta gränsvärden för när det är dags för nya åtgärder. Har man flödesvakter i olika zoner blir dessutom åtgärderna betydligt enklare då man snabbt hittar felkällorna.
  • Optimering av blåsapplikationer – Väldigt mycket luft slösas bort på felaktigt dimensionerade munstycken och onödigt höga tryck. Våra erfarenheter visar att man oftast kan halvera trycket, och ändå få bättre resultat med rätt blåsmunstycken.
  • Tryckoptimering av cylinderapplikationer. Vanligtvis använder man samma tryck för cylindrars returslag som för huvudslaget trots att man klarar sig med lägre tryck. Kostnaden för enkla cylindermonterade regulatorer med strypback-funktion är en bråkdel av den årliga besparingen i energikostnad.
  • Sänkning av stamtryck. Använder man istället tryckstegrare i de fall där man behöver ett högre tryck än vad resten av anläggningen kräver, minskar man både effekten av eventuella läckor och totala energikostnaden.
  • Optimering av vakuumapplikationer. Felaktigt dimensionerade eller kontrollerade Vakuumapplikationer kan medföra stora onödiga kostnader, exempelvis då sugkoppar hamnar utanför godset utan att stängas av, eller då man har ständig matning till ejektorer trots att man uppnått rätt vakuumnivå. Åtgärderna är ofta enkla och billiga.

 Utöver detta är det också vanligt att se över kompressorkonfigurationen och vilken typ av utrustning man använder för att torka tryckluften. Här finns det också stora besparingar att göra för många. Alla dessa delar, och en del andra går vi igenom när vi gör en Audit, men mycket kan man göra själv med relativt enkla medel. När du gjort dina första åtgärder och utvärderat dem kommer du att vilja accelerera ytterligare åtgärder eftersom de ger så snabba resultat. Börja med att se över nuläget ordentligt så att du kan utvärdera dina besparingar, därefter gör du enligt nedan; 

  • Starta med att se över flödet när produktionen är stilla, och utvärdera om några åtgärder behövs. Nästan uteslutande hittar man läckor som kan åtgärdas. Komplettera med flödesvakter och sätt larmpunkter.
  • Se över olika punktapplikationer, och kontrollera om du kan sänka trycket i cylinderapplikationer, blåsapplikationer eller om du rentav kan sänka stamtrycket efter dina åtgärder.
  • Applikationer du är osäker på matar du in i SMC’s Energisparprogram, som du kostnadsfritt kan ladda ner eller använda på nätet (www.smc.nu). I programmet kan du utvärdera och optimera hela system, och du kan till och med jämföra kostnader i kronor och ören mellan olika applikationsval såsom slangdimension etc. Din faktiska kostnad beräknas genom att du matar in ditt elpris, kompressortyp, och tryckinställningar.

Idag ställer inte slutförbrukarna stora krav på energioptimerade maskiner från sina maskinbyggare, men det är ett säkert krav inom snar framtid, precis som idag händer med bensinförbrukningen på bilar. De maskinbyggare som är snabba på att erbjuda energieffektivare varianter kommer utan tvekan att öka sin konkurrenskraft.

Hör av dig om du vill meta mer på post@smc.nu

Fleming Pedersen Dambo, Teknik- & Operations Chef, SMC Pneumatics Sweden AB

SMC utvecklar, tillverkar och marknadsför pneumatiska komponenter över hela världen. Vi är världens största tillverkare med en omsättning på cirka 20 miljarder kronor och med fler än 15.000 anställda. Vårt mål är att bli marknadsledande inom industripneumatik! Vi ska effektivisera svensk industris produktion genom högkvalitativ industripneumatik; komponenter och kundanpassade lösningar. Vårt erbjudande överträffar vida våra kunders förväntningar avseende snabbhet och bemötande samt lokal och global tillgänglighet. Vi är nöjda först när varje kund är nöjd. För att lyckas strävar vi ständigt efter att förbättra service och leverans till våra kunder.

För mer information om oss och våra produkter, gå in på vår hemsida: www.smc.nu

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy