Skip to main content

Nytt sätt att förutsäga is på vindkraftverk

Nyhet   •   Feb 07, 2013 09:23 CET

I takt med att vindkraft som energikälla byggs ut ökar behovet att bättre kunna förutsäga när nedisning av kraftverken hindrar elproduktion. Ett forskningsprojekt på SMHI har utvecklat nya metoder att beräkna nedisning på vindkraftverk.

– Vi har kunnat identifiera när istillväxt kommer att ske på vindkraftverken i våra beräkningsmodeller. Det har vi kunnat bekräfta med värden för verklig istillväxt som vi har samlat in från ett antal kontrollstationer utplacerade på olika platser i Sverige, säger Esbjörn Olsson, forskare på SMHI.

I Sverige finns ett ökande intresse för vindkraft som energikälla, men vintertid påverkas vindkraftverken av nedisning. Då tvingas vindkraftverken periodvis stå stilla för att inte skadas av islaster eller orsaka skador från nedfallande is. I norra Sverige är problemen med nedisning av vindkraftverk stora. Därför behövs bättre modeller för att förutsäga när nedisning ska inträffa och hur mycket is som bildas.

Lokala faktorer i nya beräkningar

Förutsättningarna för istillväxt varierar med landskapets utseende, vilket gör att beräkningsmodellen för nedisning måste ha hög upplösning för att ge ett säkert underlag.

– Vi har redan tidigare kunnat förutsäga när nedisning av vindkraftverk ska ske, men den nya metodiken tar hänsyn till fler faktorer som ger mer detaljerad information om istillväxt. Detta kan användas i framtagningen av anpassade prognoser, säger Mikael Magnusson, meteorolog på SMHI.

Forskning som leder till utveckling

Utifrån den nya kunskapen om istillväxt pågår utvecklingsarbete för att göra prognoser för produktionsbortfall. Vindturbinstillverkarna levererar också turbiner med inbyggd avisningsutrustning i allt högre utsträckning.

Om projektet

Forskningsprojektet för utveckling av en nedisningsklimatologi är finansierat av Energimyndigheten och har genomförts av forskare på SMHI tillsammans med Uppsala universitet och Weathertech Scandinavia.
 

Läs mer på smhi.se: Nytt sätt att förutsäga is på vindkraftverk .

Läs mer om forskning inom meteorologisk analys och prognos.