Skip to main content

60 gymnasieelever till SMHI för att lära mer om klimatforskning

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2018 07:47 CET

Samarbetet mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet startade i fjol och ska pågå i flera år. Bilden är från kick-off i januari 2017.

Tisdag den 9 januari kommer ett 60-tal gymnasieelever från Kunskapsgymnasiet i Norrköping till SMHI. Dagen är årets kick-off i ett flerårigt samarbete kring klimat och kunskap om beräkning av ett förändrat klimat, riktat till unga.

Under dagen kommer eleverna bland annat att lyssna till föreläsningar om klimat, hur utsläpp av växthusgaser påverkar det och om klimatförändringar i Arktis. De kommer också att få prova på ett Minecraftspel om klimatanpassning som SMHI just nu utvecklar.

Samarbetet mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet startade i fjol och ska pågå i flera år. Under kommande år ska eleverna lära sig mer om klimatvetenskap och hur man beräknar ett framtida klimat. Framöver ska de arbeta med utbildnings- och informationsmaterial om klimatförändring och hur man beräknar framtida klimat med modeller. Till sitt stöd har de forskare från SMHI.

Ytterligare två skolor, en i Storbritannien och en i Frankrike, ingår i samarbetet som sker inom det EU-finansierade projektet Crescendo.

Representanter från media är välkomna till tisdagens kick-off:

11:30 – 11:45 Kort presentation av projektet och skolsamarbetet. Erik Kjellström, SMHI och medverkande från Kunskapsgymnasiet. 

11:45 – 12:00 Intervjutid

12:00 – 13:00 Möjlighet att delta i aktiviteter och intervjua elever.

Plats: SMHIs huvudkontor, Folkborgsvägen 17, Norrköping

Anmäl deltagande till AnnaKarin Norberg, kommunikatör, SMHI

Tel 011-495 86 95

E-post: annakarin.norberg@smhi.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Crescendo

Projektet ska öka tillförlitligheten i de globala jordsystemmodellerna genom att bättre beskriva samspel mellan atmosfär, aerosolpartiklar, mark, vegetation och hav. Modellerna används sedan för att ta fram klimatprojektioner drivna av olika utveckling av västhusgashalterna i atmosfären.

SMHI koordinerar projektets nya klimatscenarier och säkerställer att de kan användas för regional klimatmodellering. SMHI är ledande partner i det internationella arbetet med jordsystemmodellen EC-Earth.

Tre gymnasieskolor är knutna till projektet, ”Crescendo Schools Network”. I Norrköping deltar Kunskapsgymnasiet, där eleverna under kommande år ska lära sig mer om klimatvetenskap och hur man beräknar ett framtida klimat. Eleverna ska delta aktivt i utvecklingen av utbildnings- och informationsmaterial om klimatförändring och jordsystemmodellering. Som stöd har de forskarna i projektet.

De två andra skolorna som ingår i projektet är École Jeannine Manuel i Paris, Frankrike, och Coombeshead Academy, Newton Abbot, nära Exeter i Storbritannien.

Crescendo är ett europeiskt projekt med 24 deltagande institut, och koordineras av Colin Jones (UK Met Office/SMHI). Från Sverige deltar SMHI och Lunds universitet. Projektet startade år 2015 och löper fram till 2020. Avsikten är att samarbetet med skolorna ska fortsätta under hela projekttiden.

https://www.crescendoproject.eu/

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Vi bidrar till god samhällsplanering och ett säkert och hållbart samhälle. Att förmedla varningar och väderprognoser, dygnet runt, året om, är en viktig uppgift för oss. Vi arbetar för hela samhället – för privatpersoner, myndigheter och företag.