Skip to main content

Internationellt möte samlar klimatforskare i Stockholm

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 14:53 CEST

Vad betyder den globala uppvärmningen i olika delar av världen? 350 av världens klimatforskare möts i Stockholm kring detaljerade regionala beräkningar av klimatförändringen, som idag är nödvändiga för att kunna ta fram beslutsunderlag för regionalt klimatarbete. Konferensen ICRC-CORDEX 2016 (17-20 maj) avslutas med att sammanfatta de vetenskapliga utmaningar som forskarna ska fortsätta arbeta med.

– FNs klimatpanel IPCC pekar på behovet av regional klimatdata i sitt arbete efter klimatavalet från Paris, det är också ett tydligt fokus i kommande IPCC-rapporter. Cordex-konferensen främjar det viktiga kunskapsutbytet mellan klimatforskare från olika delar av världen, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör, SMHI.

På Cordex-konferensen ska forskarna diskutera och förmedla kunskap om bland annat högupplösta regionala klimatberäkningar för olika områden i världen, verktyg för beräkningarna, effekter och tillämpningar. Under konferensens sista dag kommer utvalda pilotstudier att presenteras, liksom de vetenskapliga utmaningar som man ska arbeta vidare med inom Cordex.

– Vi ska använda Cordex-konferensen för att utforska några av de verkligt utmanande frågorna kring regionalt klimat. Behöver vi anpassad information, scenarier och beräkningar för varje enskild region, eller kan vi närma oss frågorna om klimatet på samma sätt för flera regioner? Hur involverar vi mer lokal expertis i vårt internationella arbete? Och var och hur ska användarna av klimatinformation kunna hitta regional data, säger David Carlson, chef för World Climate Research Programme, som lanserade Cordex 2009.

Regionala beslutsunderlag – ett exempel

SMHI är värd för det internationella Cordex-kontoret. Cordex är en ledande leverantör av regionala klimatberäkningar baserade på globala klimatscenarier. Information på regional skala är en förutsättning för arbete med klimatanpassning, effektstudier och klimattjänster.

Ett tydligt exempel på beslutsunderlag utifrån regionala klimatdata är de analyser av framtida klimat som SMHI tagit fram för Sveriges alla län. I grunden finns globala scenarier som bearbetats med en regional klimatmodell.

– Vi får mer detaljerad information som vi kan analysera, till exempel undersöka hur nederbörden kan förändras i olika delar av landet i ett framtida klimat. Vi kan också jämföra utvecklingen vid olika utsläppsnivåer av växthusgaser, och ge länsstyrelser underlag för sitt klimatarbete, berättar Erik Kjellström, chef för SMHIs klimatforskning vid Rossby Centre och medverkande vid Cordex-konferensen.

Stora behov världen över

Behovet av regional klimatinformation är stort. Eftersom forskare samarbetar gränsöverskridande inom Cordex finns möjligheter att ta fram detaljerade klimatscenarier över områden som inte har egen produktion av grundmaterialet. Detta är speciellt viktigt för utvecklingsländer. Till exempel har SMHI tagit fram klimatscenarier för Afrika och södra Asien. Scenarierna finns fritt tillgängliga i en visningstjänst på smhi.se och data går att ladda ner via SMHIs datanod inom Earth System Grid Federation.

– I fjol fick vi särskilt stöd från regeringen för att öka kunskapsutbytet med Afrika. Vi har genomfört en workshopserie där forskare från Sverige arbetat tillsammans med afrikanska forskare för att öka kunskapen om hur de regionala beräkningarna kan användas i beslutsunderlag. Forskarna har också planerat gemensamma vetenskapliga artiklar som kan ingå som underlag för IPCCs kommande rapporter om klimatet, säger Erik Kjellström.

Webbplats för konferensen ”ICRC-CORDEX 2016” 17 - 20 maj 2016


CORDEX (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment) är ett världsomspännande ramverk för att koordinera regionala nedskalningar av klimatscenarier. SMHI är värd för CORDEX internationella projektkontor för regional klimatmodellering. Kontoret stödjer utveckling av klimatmodeller och beräkningar av framtida klimat och främjar samarbete mellan olika regioner och länder med speciellt fokus på kunskapsuppbyggnad i utvecklingsländer. CORDEX skapades inom FNs klimatforskningsprogram WCRP.

Klimatforskningsprogrammet WCRP (World Climate Research Programme) är ett globalt program för att koordinera klimatforskning. WCRP främjar produktionen av klimatinformation för ett ökat utbud av praktiska tillämpningar till nytta för samhället, genom att underlätta framsteg i analys och prediktion av förändring och variation i jordsystemets processer. Det globala forskarsamhället samarbetar genom WCRP för att öka kunskapen om utbytet av värme, vatten och koldioxid mellan atmosfär, land, is/kryosfär och hav. Genom den forskning som WCRP koordinerar får FNs klimatpanel IPCC grundläggande vetenskapligt underlag till utvärderingsrapporterna om klimatet. WCRP stöttar också aktiviteter och samarbete på regional nivå.

FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är det ledande internationella organet för utvärdering av klimatförändringen. IPCC etablerades 1988 av FNs miljöprogram UNEP (United Nations Environment Programme) och världsmeteorologiorganisationen WMO (World Meteorological Organisation) för att tillhandahålla en tydlig vetenskaplig syn på det aktuella kunskapsläget om klimatförändringen och dess möjliga miljö och socio-ekonomiska effekter. SMHI är nationell kontaktpunkt för IPCC.

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Vi bidrar till god samhällsplanering och ett säkert och hållbart samhälle. Att förmedla varningar och väderprognoser, dygnet runt, året om, är en viktig uppgift för oss. Vi arbetar för hela samhället – för privatpersoner, myndigheter och företag.