Skip to main content

Ny form för radiovädret

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 12:05 CEST

SMHI förbättrar väderrapporteringen i Sveriges Radio P1 genom att innehållet anpassas mer efter rådande väderläge. Områden som berörs av speciellt väder får mer uppmärksamhet än områden med för tillfället mer stabilt väder. Denna anpassning, i kombination med bättre väderöversikt, gör rapporterna mer lättillgängliga och ger lyssnarna bättre möjlighet att få ökad förståelse för vädret.

Från och med 12 oktober införs successiva förändringar i SMHIs väderrapportering i P1, i syfte att ge en tydligare bild av det aktuella väderläget. En friare form innebär ökade möjligheter för meteorologerna att lägga tonvikten på det som för tillfället är mest aktuellt.

- Vår förhoppning är att förmedla tydligare information om innevarande och kommande väder genom att skräddarsy presentationerna på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Vid intensiva eller besvärliga väderlägen kan till exempel beskrivningarna göras utförligare för de delar av landet som berörs, säger Ilmar Karro, chef för prognosenheten på SMHI.

- Det finns ett stort intresse för väderprognoser och vi vill därför höja kvaliteten på väderrapporteringen. Det är ett led i att göra hela vårt programutbud mer lättillgängligt, säger tf programchef för P1, Cecilia Bodström, Sveriges Radio. Prognosdistrikten anpassas till vädret i varje sändning så att rapporten blir mer detaljerad där det rådande vädret kräver det. För områden med mindre variationer i vädret slås distrikten samman till större områden. Antalet observationer minskar men ger ändå god täckning. I sjörapporten tillkommer två nya distrikt, Finska viken och Rigabukten. De två Nordsjödistrikten Fladen och Dogger försvinner. Utförlig väderinformation, till exempel prognoser för sjö- och landdistrikt och observationer kommer liksom tidigare att finnas tillgängligt på SMHIs och Sveriges Radios webbplatser. Sändningstiderna för väderrapporterna i P1 är oförändrade, kl 05.55, 06.55, 07.55, 13.00, 15.55 och 21.50.

För ytterligare information
Mikael Hellgren, gruppchef SMHI, 011-495 80 93, 0706-68 80 93, mikael.hellgren@smhi.se Maria Ekelund, pressinformatör P1, 08-784 71 53, maria.ekelund@sr.se
www.smhi.se
www.sr.se