Skip to main content

Nytt forskningsprogram ökar kunskap om Östersjön

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 15:35 CEST

Ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprogram ska öka kunskapen om Östersjöns grundläggande jordsystemprocesser och svara på viktiga miljö- och klimatfrågor för regionen.

Hur påverkar klimatförändringen Östersjön? Hur påverkar vatten och näringsämnen från land och atmosfär? Vad styr dynamiken bakom salthalt och havsnivå? Hur kan vi förutse extremhändelser som översvämningar? Vilken påverkan har människorna på miljön i Östersjön och hur förändrar mänsklig påverkan den naturliga balansen?

– Vi ska arbeta för att öka kunskapen inte bara om Östersjön, utan om hela regionen. Hav, land och atmosfär påverkar varandra och vi vill fördjupa och sprida kunskap om hur det sker, säger Markus Meier, forskare inom oceanografi på SMHI och ledare av styrgruppen för det nya forskningsprogrammet.

Ökad kunskap är avgörande för att kunna utforma strategier för att möta den pågående och förutsedda klimatpåverkan. Det nya forskningsprogrammet, Baltic Earth, kommer att spela en aktiv roll mot beslutsfattare, till exempel i samarbete med HELCOM, en mellanstatlig organisation med uppgift att skydda den marina miljön i Östersjön.

Baltic Earth lanserades vid BALTEX sjunde vetenskapliga konferens och ska ta vid efter BALTEX-programmet, som under 20 år har arbetat för en ökad förståelse av vatten-, energi, näringsämnes- och kolcyklerna i ljuset av klimatförändringarna. Programmet kommer att bestå av ett nätverk av forskare och institutioner i Östersjöregionen, som arbetar tillsammans för att hitta svar på gemensamma forskningsfrågor utifrån observationer och modellsystem.

Konferensen pågår 10-14 juni 2013 i Borgholm på Öland.

För ytterligare information:
Markus Meier, forskare oceanografi SMHI, leder styrgruppen för det nya forskningsprogrammet Baltic Earth. Telefon: 011-495 86 12.

Anders Omstedt, Professor oceanografi, Göteborgs universitet. Telefon: 0709-49 24 77

Marcus Reckermann, Chef för International BALTEX Secretariat vid Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Tyskland. Telefon +49 171 8204515.

Jessica Forsgard, informatör SMHI forskningsavdelning. Telefon 011-495 84 69, jessica.forsgard@smhi.se

Bilder samt mer information finns pressidorna på www.smhi.se.
Mer information om Baltex finns även på www.baltex-research.eu.