Skip to main content

Pressinbjudan: förslag för svensk klimatanpassning presenteras

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2015 11:46 CET

Välkommen till pressträff där SMHI presenterar förslag för fortsatt arbete med att klimatanpassa Sverige. Förslagen har tagits fram enligt ett regeringsuppdrag, vilket samtidigt lämnas över till klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Det pågår ett omfattande arbete, såväl i Sverige som internationellt, för att möta de utmaningar som ett förändrat klimat för med sig. Ett varmare och blötare klimat kan bland annat innebära mer översvämningar, smittspridning, värmeböljor och erosion – aspekter som måste integreras i exempelvis samhällsplaneringen.

Den 4 mars presenteras möjliga vägar framåt för den svenska klimatanpassningen. SMHIs arbete med regeringsuppdraget ”Utarbeta underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”, visar på stort behov av fortsatta insatser. Rapporten innehåller konkreta förslag till en färdplan för klimatanpassningen i Sverige.

I arbetet med regeringsuppdraget har SMHI bland annat i samverkan med en rad myndigheter och andra aktörer även kartlagt vad som har gjorts på området sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen som togs fram för åtta år sedan.

Medverkande vid pressträffen är SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt, projektledare Lotta Andersson, SMHI, samt klimat- och miljöminister Åsa Romson.


Tid och plats: onsdag 4 mars kl 12.50, SMHI, Folkborgsvägen 17, Norrköping

Anmälan: ingrid.gudmundsson@smhi.se

Kontakt: Ingrid Gudmundsson, SMHI, ingrid.gudmundsson@smhi, 011-495 8141

Karl-Johan Bondesson, Miljö- och energidepartementet, karl-johan.bondesson@regeringskansliet.se, 072-529 50 81