Skip to main content

Pressinbjudan: 60 gymnasieelever till SMHI för att lära mer om klimatforskning

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2017 11:10 CET

I geodomen, en mobil visualiseringsbiograf, får eleverna får se film och samtala om klimatförändring.

Tisdag den 10 januari kommer ett 60-tal gymnasieelever från Kunskapsgymnasiet till SMHI. Dagen är en kick-off för ett flerårigt samarbete kring klimat och kunskap om beräkning av ett förändrat klimat, riktat till unga.

Under dagen kommer eleverna att lyssna till föreläsningar om klimat och hur ett förändrat klimat påverkar till exempel luft och vatten. På plats finns vår uppblåsbara geodom, en mobil visualiseringsbiograf där eleverna får se film och samtala om klimatförändring.

Samarbetet mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet är nytt och ska pågå i flera år. Under kommande år ska eleverna lära sig mer om klimatvetenskap och hur man beräknar ett framtida klimat. Framöver ska de arbeta med utbildnings- och informationsmaterial om klimatförändring och hur man beräknar framtida klimat med modeller. Till sitt stöd har de forskare från SMHI.

Ytterligare två skolor, en i Storbritannien och en i Frankrike, ingår i samarbetet som sker inom det EU-finansierade projektet Crescendo.

Representanter från media är välkomna till SMHI, Folkborgsvägen 17, Norrköping tisdagen den 10 januari:

13:00 Presentation av projektet och skolsamarbetet. Erik Kjellström, SMHI och representant från Kunskapsgymnasiet.

13:15 Intervjutid

13:30 Se visning i geodomen och möjlighet att intervjua elever.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Crescendo

Projektet ska öka tillförlitligheten i de globala jordsystemmodellerna genom att bättre beskriva samspel mellan atmosfär, aerosolpartiklar, mark, vegetation och hav. Modellerna används sedan för att ta fram klimatprojektioner drivna av olika utveckling av västhusgashalterna i atmosfären.

SMHI koordinerar projektets nya klimatscenarier och säkerställer att de kan användas för regional klimatmodellering. SMHI är ledande partner i det internationella arbetet med jordsystemmodellen EC-Earth.

Tre gymnasieskolor är knutna till projektet, ”Crescendo Schools Network”. I Norrköping deltar Kunskapsgymnasiet, där en grupp elever under kommande år ska lära sig mer om klimatvetenskap och hur man beräknar ett framtida klimat. Eleverna ska delta aktivt i utvecklingen av utbildnings- och informationsmaterial om klimatförändring och jordsystemmodellering. Som stöd har de forskarna i projektet.

De två andra skolorna som ingår i projektet är École Jeannine Manuel i Paris, Frankrike, och Coombeshead Academy, Newton Abbot, nära Exeter i Storbritannien.

Crescendo är ett europeiskt projekt med 24 deltagande institut, och koordineras av Colin Jones (UK Met Office/SMHI). Från Sverige deltar SMHI och Lunds universitet. Projektet startade år 2015 och löper fram till 2020. Avsikten är att samarbetet med skolorna ska fortsätta under hela projekttiden. 

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Vi bidrar till god samhällsplanering och ett säkert och hållbart samhälle. Att förmedla varningar och väderprognoser, dygnet runt, året om, är en viktig uppgift för oss. Vi arbetar för hela samhället – för privatpersoner, myndigheter och företag.