This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Hemställan avseende möjligheter att förstärka uppdraget till företagshälsovården

Dokument -

Hemställan avseende möjligheter att förstärka uppdraget till företagshälsovården

I det ansträngda läge verksamheter i kommuner och regioner just nu befinner sig skulle företagshälsovården kunna förstärka sina insatser för att stödja verksamheter att identifiera och hantera de arbetsmiljörisker som uppkommer till följd av pandemi Covid-19, till exempel genom att stödja chefer i att göra riskbedömningar kopplat till smittrisker.
  • Licens: Användning i media
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Taggar


Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen. Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Presskontakt