Skip to main content

ÄVEN TONNAGESKATTEFRÅGAN GER REGERINGEN ETT IG!

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 15:13 CEST

Jakobsson pekar på att tonnageskattefrågan har beretts av finansminister Anders Borg ända sedan han tillträdde och utan att något har hänt. Skatteutskottets enhälliga tillkännagivanden och uttalanden har klingat för döva öron och från näringsdepartementet har det varit ett tyst godkännande av Borgs handläggning.

-Till sjöss gäller tydligen inte arbetslinjen för regeringen, menar Leif Jakobsson. I Malmö förlorar vi nu minst 200 jobb och regeringen sänker effektivt det ena svenskflaggade fartyget efter det andra. Det är upprörande att se hur en hel näring slås ut genom Borgs halstarrighet.

Att den ansvariga för sjöfarten, infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) och näringsministern Annie Lööf (C) är tysta visar också tydligt vem som bestämmer i regeringen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera