​Blodgivarens kön påverkar inte patientens chans att överleva

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2019 16:45 CEST

Gustaf Edgren, forskare och ST-läkare på Södersjukhuset, har tillsammans med forskarkollegor i Danmark och USA kunnat visa att blodgivares kön och tidigare graviditet inte påverkar överlevnaden hos patienterna som får transfusionen. En studie som har publicerats i tidskriften JAMA ger vården viktig information: de nuvarande systemen för fördelning av blod till patienter behöver inte förändras.

Steriltekniskt centrum har flyttat in i nya behandlingsbyggnaden

Nyheter   •   Maj 29, 2019 09:23 CEST

Under helgen flyttade Steriltekniskt centrum in i den nya behandlingsbyggnaden på Södersjukhuset. För att tillgodose snabba och säkra leveranser av steriliserade operationsinstrument, ligger lokalen nära operationsavdelningarna. Flytten gick lugnt till och enligt plan.

Sös-forskare bakom världsunik kylbehandling vid hjärtstopp

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2019 08:04 CEST

​Hur kan vi rädda hjärnan hos hjärtstoppspatienter? Per Nordberg och hans forskarkollegor har studerat en unik metod för att kyla hjärnan hos personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp, direkt på platsen för hjärtstoppet. Studien PRINCESS som publicerats i den vetenskapliga tidskriften JAMA. Bakom står kardiologen på Södersjukhuset och Hjärtstoppscentrum vid Karolinska Institutet.

Miljöarbete på Södersjukhuset – ett lagarbete

Nyheter   •   Maj 24, 2019 08:51 CEST

Hur jobbar Sös med hållbarhet – och hur hållbara är vi? Spindeln i nätet för vårt miljöarbete, miljösamordnare Birgitta Westin, berättar.

Södersjukhuset: Snart flyttar de första patienterna in i nya vårdbyggnaden

Nyheter   •   Maj 22, 2019 14:31 CEST

Förra året slogs dörrarna upp för den nya försörjningsbyggnaden, byggnad 74, som tar hand om många av sjukhusets transporter. Nu flyttar två verksamheter in i den nya behandlingsbyggnaden på Södersjukhuset; Klinisk patologi och cytologi samt Sterilteknisk centrum. Senare i höst öppnas även den nya vårdbyggnaden. Flyttarna blir sjukhusets största förändring sedan invigningen år 1944.

Tre nomineringar för Södersjukhuset i Guldskalpellen

Nyheter   •   Maj 08, 2019 13:20 CEST

Södersjukhuset har hela tre nomineringar i årets Guldskalpell. Ett pris till årets förnyare inom sjukvården, som för fjortonde gången delas ut av Dagens Medicin. Sätesteamet, Bristningsprojektet och Sårcentrum har chans att ta hem priset som delas ut i slutet av maj i år.

​Ronnie Ask på Venhälsan tilldelas Red Ribbons hedersutmärkelse av Hiv-Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2019 11:23 CEST

Ronnie Ask, sjuksköterska på Venhälsan, har tilldelats Red Ribbons hedersutmärkelse för sitt varma bemötande och stora kunskap. Priset delas årligen ut till en person, förening eller företag, som under det föregående året har gjort något betydelsefullt för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv.

Disputation: Vaccination mot rotavirus

Nyheter   •   Maj 03, 2019 13:27 CEST

Från och med i höst kommer vaccin mot rotavirus ingå i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Idag, 3 maj, disputerar Lina Schollin Ask, barnläkare på Sachsska Barn - och Ungdomssjukhuset på Södersjukhuset och doktorand på Karolinska Institutet. Linas avhandling förbereder för införandet av vaccin mot rotavirus i hela Sverige.

​Södersjukhuset granskar fler fall av eventuella kränkningar

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2019 13:26 CET

Södersjukhuset genomför just nu flera åtgärder för att förebygga och hantera kränkningar. ”Vi har arbetat intensivt med de åtgärder vi har beslutat om. Vi har infört en förbättrad rutin för att fånga upp signaler kring arbetsmiljön, utbildning i hur vi förebygger och hanterar kränkningar och sexuella trakasserier. Nu har vi fått kännedom om två nya fall som vi hanterar enligt våra rutiner”, säger Mikael Runsiö, vd på Södersjukhuset.

- Vi har märkt att det finns en medvetenhet kring de här frågorna på sjukhuset och en vilja att rapportera om det förekommer kränkningar. Att arbeta förebyggande och skapa en kultur där man känner sig trygg och att frågor om arbetsmiljön tas på allvar är ett ständigt pågående arbete. Vi hanterar de frågor som uppkommer skyndsamt och enligt våra rutiner, säger vd Mikael Runsiö.

En medarbetare som arbetar vid Södersjukhuset har stängts av från sin tjänst efter att ha blivit anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av en tidigare arbetsgivare. Medarbetaren anställdes vid Södersjukhuset under senhösten 2018. Den tidigare vårdgivaren har gjort en lex Mariaanmälan av en vårdhändelse och har funnit anledning att anmäla medarbetaren till IVO.

- Bedömningen som gjorts av tidigare arbetsgivare tar vi på största allvar och har beslutat att stänga av den berörda medarbetaren tills vi fått mer kunskap om den bakomliggande situationen. Vi har inte haft någon anledning att rikta kritik mot den här medarbetaren baserat på den vård som utförts hos oss, säger Mikael Runsiö vd för Södersjukhuset.

Södersjukhuset har ett aktivt förebyggande arbete för att minska risken för kränkande behandling och sexuella trakasserier. I samband med det arbetet har det framkommit uppgifter om fler fall av kränkningar.

- Det har inkommit uppgifter om fler trakasserier mot andra medarbetare. Vi har ett aktuellt fall nu och kommer att hantera det i enlighet med de rutiner vi har för nolltolerans mot kränkningar inom sjukhuset, säger Mikael Runsiö. 

”Vi har arbetat intensivt med de åtgärder vi har beslutat om. Vi har infört en förbättrad rutin för att fånga upp signaler kring arbetsmiljön, utbildning i hur vi förebygger och hanterar kränkningar och sexuella trakasserier. Nu har vi fått kännedom om två nya fall som vi hanterar enligt våra rutiner”, säger Mikael Runsiö, vd på Södersjukhuset.

Läs vidare »

​Södersjukhuset genomför omfattande åtgärder på akutmottagningen för vuxna

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2019 11:38 CET

”Vi tar nu till kraftfulla åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, de berörda medarbetarna har avskedats, vi tillsätter en tillförordnad verksamhetschef vid akuten och samtidigt genomför vi utbildningsinsatser och utreder situationen vid akutmottagningen,” säger Södersjukhusets VD Mikael Runsiö. Det har även framkommit att ytterligare en tidigare medarbetare vid akutmottagningen blivit dömd för ett allvarligt brott och sjukhuset utreder nu om det kan finnas fler fall.

Bakgrunden är en händelse från 2016 där en kvinnlig medarbetare uppgav att hon våldtagits av en manlig kollega. Mannen står nu åtalad för misstänkt våldtäktsförsök i ett annat fall. Medarbetare på sjukhuset har uppmärksammat sjukhusledningen om händelsen. Södersjukhuset vill tydliggöra att det råder absolut nolltolerans mot sexuella trakasserier, hot och våld eller kränkningar oavsett form.

- Jag vill be de som larmat om dessa missförhållanden om ursäkt för hur vi hanterat den här situationen. Så här ska det inte gå till, säger VD Mikael Runsiö.

Sjukhuset har nu vidtar nu en rad åtgärder för att komma tillrätta med situationen på akutmottagningen för vuxna.

- Den person som varit föremål för dessa misstankar har nu avskedats från sjukhuset. Vi anser att en person som vid upprepade tillfällen varit föremål för polisutredningar för så allvarliga brott har förbrukat sitt förtroende och därmed inte fungerar som kollega och läkare vid Södersjukhuset, säger Mikael Runsiö.

Efter händelsen 2016 beslutades att cheferna vid sjukhuset skulle genomgå en utbildningsinsats för att förebygga alla former av kränkande behandling, något som också genomförts vid samtliga verksamheter på sjukhuset utom vid akutmottagningen.

Det har också framkommit ytterligare ett fall där en tidigare medarbetare blivit dömd för ett allvarligt brott och fått vara kvar i tjänst ett år efter dom fallit. Efter att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutat att dra in legitimationen kom det sjukhuset till kännedom varpå en arbetsrättslig utredning gjordes och personen avskedades.

- Vi måste tidigt upptäcka signaler om brottsmisstankar, hot, våld eller andra kränkningar och hantera och följa upp det på ett ansvarsfullt sätt. Jag har beslutat att nuvarande verksamhetschef för akutmottagningen lämnar sitt uppdrag och utse professor och verksamhetschef Sari Ponzer som tillförordnad verksamhetschef för akutmottagningen med omedelbar verkan. Samtidigt påbörjas arbetet med att se till att varje chef och medarbetare på akutmottagningen genomgår utbildning i hur vi som sjukhus agerar vid misstanke om oegentligheter, säger Mikael Runsiö.

Södersjukhuset har de senaste tio åren haft en visselblåsarfunktion för att anonymt kunna anmäla oegentligheter eller risk för missförhållanden. Den är en viktig funktion i arbetet för nolltolerans mot kränkande behandling vid sjukhuset.

- Ingen ska tveka om att vi har en absolut nolltolerans mot hot, våld och alla typer av kränkningar vid sjukhuset. Alla våra medarbetare och patienter ska känna att vi tar uppgifter om alla former av oegentligheter på största allvar, säger Mikael Runsiö.

”Vi tar nu till kraftfulla åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, de berörda medarbetarna har avskedats, vi tillsätter en tillförordnad verksamhetschef vid akuten och samtidigt genomför vi utbildningsinsatser och utreder situationen vid akutmottagningen,” säger Södersjukhusets VD Mikael Runsiö.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Presstjänsten
  • prxjescls.oqsoqhdetlrscbjuybkhaauswxetsg@smjllfs.sghexx
  • 0704-841076
Telefonen är bemannad alla helgfria dagar kl. 08.00-20.00 Besök Södersjukhusets hemsida: https://www.sodersjukhuset.se/

Om Södersjukhuset AB

Med patienten för patienten

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker och här föds över 7000 barn varje år. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 125 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhus, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten.

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Adress

  • Södersjukhuset AB
  • Sjukhusbacken 10
  • 118 83 Stockholm