Skip to main content

Byggstart för Polisutbildningens nya lokaler vid Södertörns högskola

Nyhet   •   Feb 18, 2016 12:59 CET

Idag sattes bygget igång som möjliggör att Polisutbildningen kan utöka sin verksamhet på Campus Flemingsberg i Huddinge. Akademiska Hus och Södertörns högskola utvecklar nu både nya och befintliga lokaler som ska stå klara 2017 och ge plats för cirka 700 polisstudenter.

I januari 2015 blev Polisutbildningen en del av Södertörns högskola och lärosätet tog emot sin första kull av blivande poliser. Under utbildningen varvas akademiska studier med praktiskt lärande som till exempel polisbilskörning, akutsjukvård, vapenhantering samt konflikthantering med självskydd. Det ställer särskilda krav på de nya lokalerna som nu ska utvecklas och som ska bidra till att antalet studenter vid högskolans polisprogram kan utökas rejält.

– Södertörns högskola ser väldigt mycket fram emot denna byggnad som i än högre grad integrerar polisutbildningen med vår akademiska miljö, säger rektor Moira von Wright. Den utgör ett stort och viktigt steg för polisutbildningen och hela högskolan.

Byggprojektet på Alfred Nobels Allé 12 och 14 delas upp i två delar, en ombyggnad och en nybyggnad. Totalt rör det sig om cirka 12 700 kvadratmeter. Lokalerna kommer bland annat att innehålla skjutbanor, övningshall, lärosalar, rum för administration, omklädningsrum, förråd och garage. Utvändigt iordningställs en körgård för övningar. De båda husen är sammankopplade under mark.