Skip to main content

23 maj är sista ansökningsdag till vårens polisutbildning

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 07:00 CEST

Sveriges polisutbildning bedrivs på Linnéuniversitetet, Umeå universitet och från 2015 även på Södertörns högskola. Under ansökningsperioden, 28 april till 23 maj, är det möjligt att ansöka till polisutbildningen som startar i januari 2015.

Södertörns högskola har i stark konkurrens fått uppdraget att arrangera polisutbildning i Stockholm, efter regeringens tidigare beslut om att Polishögskolan i Sörentorp ska avveckla sin grundutbildning. Sedan tidigare bedriver Linnéuniversitetet och Umeå universitet polisutbildning.

Framtidens polisutbildning byggs nu upp i Flemingsberg för att i januari 2015 ta emot 175 nya polisstudenter. Fokus är bland annat att öka kunskaperna om mångfalden i samhället och varva
akademiska studier med praktiskt lärande.

En ny polisutbildning med storstadsprofil

Polisprogrammet vid Södertörns högskola i Stockholm ska förse blivande poliser med rätt kunskaper och förberedelser inför storstadens utmaningar och ett samhälle i ständig förändring. Utbildningen bedrivs på Södertörns högskola och integreras med övriga utbildningar inom campusmiljön. Studenterna får tillgång till högskolans samlade kunskap, kompetens och erfarenhet.

Polisprogrammet innehåller både teori och praktik som integreras genom hela utbildningen. Den teoretiska delen omfattar flera olika ämnesområden - den är mångvetenskaplig. Forskningen och utbildningen har också hög samhälls- och samtidsrelevans vilket innebär att studenterna får kvalificerad kunskap kring drivkrafter bakom samhällsutvecklingen.

Utbildningen omfattar många praktiska inslag som till exempel polisbilskörning, livräddning och akutsjukvård, vapenhantering samt konflikthantering med självskydd. Inledningsvis kommer delar av den praktiska utbildningen att genomföras på tidigare Polishögskolans område i Solna. Dessa delar kommer flyttas över till Södertörns högskola när de nya anpassade anläggningarna för polisiär verksamhet finns på plats på området.

Samarbetspartners inom områdena kriminologi, straffrätt och akutsjukvård är Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Lärare under utbildningen kommer från Södertörns högskola och polismyndigheten men också från Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Polisprogrammet är fem terminer långt. Termin 1 - 5 består av heltidsstudier på högskolan, inklusive en termins aspirantutbildning på polismyndigheten. Efter att polisstudenterna godkänts är de sedan behöriga att söka anställning som polis.

Utbildningen är problembaserad och integrerar olika kunskapsområden. Den innehåller bl a juridik, beteendevetenskap, kriminologi, poliskunskap, statsvetenskap, pedagogik, akutsjukvård, hälsa, konflikthantering, data/IT, polisbilskörning och vapenhantering. Grundtanken är att är att kunskaperna ska fördjupas genom reflektion, analys och självständig granskning. Teori varvas med praktik genom övningar, färdighetsträning och fältstudier. Med hjälp av kunskaperna och verktygen från utbildningen ska studenterna sedan kunna göra ett tryggt och säkert jobb som polis och dessutom bidra till verksamhetens utveckling.

Ansökan till polisutbildning senast 23 maj

Ansökan till polisutbildningen vid Linnéuniversitetet, Umeå universitet och Södertörns högskola görs via en central rekryteringsmyndighet. Polisens webbplats ger mer information om vilka krav som gäller och hur antagningsprocessen går till. Mer information finns på http://polisen.se/blipolis. Ansökningsperioden är den 28 april till den 23 maj.

Bakgrunden till uppdraget att bedriva grundutbildning till polis

Södertörns högskola tilldelades uppdraget att bedriva grundutbildning till polis i slutet av 2013. Polisprogrammet ska bedrivas som en uppdragsutbildning på samma sätt som görs vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Polisprogrammet kommer att omfatta fem terminers heltidsstudier, inklusive en 6 månader lång tjänstgöring som polisaspirant vid polismyndigheten. Antagning planeras ske med 175 studenter varje termin, och den första omgången påbörjar sin utbildning i januari 2015.

 


_____________________________________________________

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.