Skip to main content

35 miljoner kronor till forskning om historiemedvetandets moderna förvandlingar

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2009 15:47 CEST

Riksbankens Jubileumsfond anslår 35 miljoner kronor till en forskargrupp ledd av professor Hans Ruin vid Södertörns högskola. Anslaget är det största någonsin till högskolan och går till forskningsprogrammet "Tid, minne, representation", som ska ge nya perspektiv på det historiska berättandet och dess förändringar.

Förändrad syn på historia och hur den berättas
Programmet "Tid, minne, representation" handlar om historiemedvetandet och dess förvandlingar. Både inom vetenskapen och inom samhället i stort ifrågasätts idag formerna för hur historia berättas och hur vi förhåller oss till arv och tradition mer och mer. Medvetenhet om hur detta påverkar vårt sätt att orientera oss i nuet ökar också. Hur samhällen utvecklas påverkas i oerhört hög grad av hur människor förstår och relaterar till sin historia.

Genom att sammanföra studier av minneskultur och historieberättandets former och medier tror man sig kunna utveckla en större och mer komplex förståelse av dessa tendenser.

Stort forskningsanslag i hård konkurrens
- Det är en stor glädje för högskolan att denna starka ämnesövergripande humanioramiljö som enda program - alltså i hård konkurrens - erövrat detta stora forskningsanslag, säger Ingela Josefson, rektor vid Södertörns högskola. Vi är stolta över att denna för Sverige unika profil finns just på Södertörns högskola och att programmet skapar en brygga över till ett antal andra lärosäten i landet. Anslaget är välförtjänt och en belöning för många års hårt arbete.

- Vi är oerhört glada och överväldigade av detta fantastiska förtroende och erkännande för vår miljö och vårt arbete från Riksbankens Jubileumsfonds sida, säger professor Hans Ruin vid Södertörns högskola.

Lyckad satsning på samarbeten ämnesöverskridande och internationellt
- Sedan tio år tillbaka har vi verkat för att bygga upp en filosofiskt och teoretiskt avancerad ämnesöverskridande humaniora på Södertörn, berättar professor Hans Ruin. Men vi har också satsat på samarbeten nationellt och internationellt, genom återkommande konferenser och symposier. Att vi nu lyckats samla så många utmärkta forskare från alla Sveriges universitet och med en internationell referensgrupp av högsta klass är frukten av en långsiktig satsning och hårt arbete.

- Frågor kring historiemedvetande har intresserad mig som filosof under lång tid, berättar professor Hans Ruin. Det ska bli oerhört roligt att få arbeta vidare med dessa frågor men nu tillsammans med ledande företrädare för så många andra ämnen. I programgruppen ingår historiker, medievetare, arkeologer, museiforskare, genusteoretiker, litteraturvetare, konstvetare med flera.

- Jag vill särskilt lyfta fram betydelsen av Östersjöstiftelsen, som genom satsningar på flera mindre projekt, bland annat om traditions- och historiemedvetande och genom infrastrukturella stöd av olika slag, bidragit till att bygga upp en stark humanistisk forskningskultur på högskolan.

Programmet har skrivits av Hans Ruin, Ulla Manns, Irina Sandomirskaja och Marcia Sá Cavalcante Schuback, med Hans Ruin som huvudsökande.

Bakgrund
Riksbankens Jubileumsfond är en mycket viktig finansiär av forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive teologi och juridik. Läs mer på www.rj.se.

Av 850 inkomna ansökningar i årets ansökningsomgång har anslag gått till programmet "Tid, minne representation", 56 projekt och 9 infrastrukturprojekt.

Kontakt:
Professor Hans Ruin
Telefon: 073-727 38 76
E-post: hans.ruin@sh.se

Södertörns högskola: www.sh.se
_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori och estetik, miljövetenskap och biovetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

Bifogade filer

PDF-dokument