Skip to main content

Äntligen kan du plugga till informatör i Stockholm!

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 11:49 CET

Hösten 2010 inrättas ett nytt program – informatörsprogrammet - vid Södertörns högskola. Stark inriktning på det svenska språket kombineras med praktisk och strategisk kunskap.

Det nya informatörsprogrammet vid Södertörns högskola är den enda högskoleutbildningen till informatör i Stockholm. Det ger en ”allroundutbildning” så att man både ska kunna jobba praktiskt med produktion av informationsmaterial, men också strategiskt. Man lär sig hantverket, samtidigt som man får en stabil vetenskaplig och teoretisk grund att stå på.

Programmet skiljer sig från liknande utbildningar vid andra lärosäten genom att huvudämnet är svenska.
- Språket är viktigt för en informatör, både när man skriver texter, vid samtal och intervjuer och vid muntliga presentationer, säger Mats Landqvist, lektor i svenska och projektledare för det nya informatörsprogrammet.

Första året får man lära sig mycket om att skriva texter, men också layout och webbpublicering. Senare i programmet bekantar man sig med informationsstrategier, då man till exempel studerar intern kommunikation, kriskommunikation och PR. Efter det 3-åriga programmet kan man, om man vill, fortsätta studierna på mastersnivå.

Varvat med studierna är studenterna på kortare och längre praktik.
- Andra året har vi lagt in fältarbeten och kortare praktik, berättar Mats Landqvist. Sista året har studenterna en längre sammanhängande praktikperiod ute på företag och organisationer. Studiebesök och besök av yrkesverksamma ingår också som spännande delar i utbildningen.

Nytt till hösten
Nya program som startar hösten 2010 på Södertörns högskola är Sport management, Personalvetarprogrammet, Samtid och kulturarv, IT och kultur samt Informatörsprogrammet. Nytt ämne är Måltidskunskap. Läs mer på www.sh.se.

Ansökan
Sista ansökningsdag till höstens program och kurser inom högskolan är den 15 april. Ansök via www.studera.nu. Läs mer om informatörsprogrammet och Södertörns högskola på www.sh.se.

Kontakt
Mats Landqvist, lektor vid Södertörns högskola: 08-608 42 54, mats.landqvist@sh.se
Eleonor Björkman, informatör vid Södertörns högskola: 08-608 50 62, eleonor.bjorkman@sh.se

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.