Skip to main content

Bilden av Ryssland i Norden och Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 14:19 CEST

Hur ser vi i Sverige och Norden på händelser i Ryssland? Hur skiljer sig bilden av Ryssland mellan de nordiska länderna? Välkommen till ett seminarium den 25 oktober, då vi diskuterar hur Ryssland beskrivs och värderas i den offentliga debatten, i media och inom forskningen i de nordiska länderna. Fokus ligger således inte på vad som sker i Ryssland, utan hur det tolkas i Norden och Sverige.

Bilden av Ryssland i Norden och Sverige diskuteras aktivt just nu, såväl inom media som inom forskningsvärlden. Bland annat har under det senaste året ett flertal böcker utkommit, bland annat av Stig Fredrikson (SVT), Vladislav Savic (SR) och Anna-Lena Laurén (Hufvudstadsbladet), vilka alla deltar på seminariet. Övriga talare är forskarna Johnny Rodin och Helene Carlbäck från Södertörns högskola, Lena Jonson från Utrikespolitiska institutet samt Flemming Hansen från Forsvarsakademiet (Köpenhamn)och Geir Hønneland från Fridtjof Nansens Institutt (Oslo).

När? Måndag 25 oktober, klockan 10-17

Var? Hörsal H3, Karolinska institutet, Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg

Arrangörer: Seminariet arrangeras av Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) på Södertörns högskola i samarbete med tidskriften Nordisk Østforum (NUPI, Oslo), Sällskapet för studier av Öst- och Centraleuropa, Ryssland samt Centralasien och ABF Stockholm.

Seminariet äger rum inom ramen för forskningstemat ”The Social Landscapes of the Political” på CBEES, Södertörns högskola. 

Anmälan och mer information:
Johnny Rodin, Södertörns högskola: johnny.rodin@sh.se eller 070-996 26 81

Program:

10.00-12.30  Sverige

10.00 – 10.30  Stig Fredrikson: Varför det är så svårt att ändra på schablonbilden av Ryssland i Sverige och mediernas medansvar för det

10.30 – 11.00  Johnny Rodin: Skönheten kommer inifrån – Hur den svenska synen på rysk inrikespolitik påverkar synen på rysk utrikespolitik

11.00 – 11.30  Vladislav Savic: Handlade de senaste årens debatt om det ryska hotet om rejäla och riktiga hotbilder? Eller handlade det om svensk inrikespolitik, där olika intressegrupper använde det ryska hotet för egna politiska syften?

11.30 – 12.00  Helene Carlbäck: Kalla kriget, hemmafrun och kampen för kvinnligt förvärvsarbete. Vad säger Rysslandsbilden om oss själva?

12.00 – 12.30  Frågor

12.30-13.30  Lunch

13.30-16.00  Norden

13.30-14.00  Geir Hønneland: Relationerna mellan Norge och Ryssland – Tillbaka till normaltillståndet

14.00 – 14.30  Flemming Hansen: Den danska bilden av Ryssland under 2000-talet

14.30 – 15.00  Anna-Lena Laurén: Finländarnas rysslandsbild - realism eller cynism?

15.00 – 15.30  Lena Jonson: Sverige och Ryssland: Bilden av den andre

15.30 – 16.00  Frågor

16.00-16.45  Paneldiskussion

Deltagare:

Stig Fredrikson är idag utrikeskommentator på SVT, med inriktning framför allt på Ryssland, USA och stormaktspolitik. Var korrespondent i Moskva på 70-talet och i Washington på 80-talet. Redaktionschef på Aktuellt 1993-2001. Gästprofessor på JMG 2001-2002, ordförande i Publicistklubben 2004-2008.

Johnny Rodin, Filosofie Doktor i statsvetenskap, forskare vid Södertörns högskola med inriktning mot public policy i Ryssland, bland annat det ryska federala systemet, energifrågor och populationspolitik. 

Vladislav Savic är i dag utrikesreporter på Ekot. Han har dock bevakat Sovjetunionen och Ryssland sedan slutet av 1980-talet och bland annat varit korrespondent för Sveriges Radio med placering i Moskva. Aktuell just nu med den nyutkomna boken "Putin och rysskärcken". Har också arbetat inom fler internationella organisationer, bland annat FN.

Helene Carlbäck, docent i historia, lektor vid Södertörns högskola. Forskar kring (sovjet)ryska familje- och genusfrågor.

Geir Hønneland är forskare vid Fridtjof Nansens Institutt (Oslo) med inriktning mot internationella relationer i norra Europa, bland annat rysk fiskepolitik och miljöpolitik.

Flemming Hansen är forskare vid Forsvarsakademiet (Köpenhamn) med inriktning mot Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Anna-Lena Laurén, Politices magister från Åbo Akademi, Helsingforskorrespondent för Svenska Dagbladet 2003-2006, Rysslandskorrespondent för YLE och medarbetare för Göteborgs-Posten i Moskva 2006-2010, Journalist på Hufvudstadsbladet 2010-. Böcker: De är inte kloka, de där ryssarna (2008), I bergen finns inga herrar - om Kaukasien och dess folk (2009), Sedan jag kom till Moskva (2010)

Lena Jonson är forskningsledare för Rysslandprogrammet vid Utrikespolitiska Institutet, docent i statsvetenskap, kulturråd i Moskva 2005-2009.

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.