Skip to main content

Brinner du för att förvalta vårt kulturarv?

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 15:41 CET

Kunskap om vårt gemensamma kulturarv förenat med kännedom om hur vår samtid fungerar är en förutsättning för att kunna bevara det förflutna till eftervärlden. På Södertörns högskola startar hösten 2010 ett nytt program, Samtid och kulturarv.

Vad vi bevarar från idag och igår präglas av vår samtid och hur vi idag ser på vad som är viktigt att lämna efter oss. Dagens digitala dokumentation blir morgondagens kulturarv, men hur väljer vi att bevara den? Hur kommer man i framtiden förstå hur historien har använts i exempelvis film? För den som vill arbeta med dessa frågor, startar till hösten det 3-åriga programmet Samtid och kulturarv på Södertörns högskola.

Dåtid, nutid, framtid
I programmet studeras hur kulturarv skapats i det förflutna, hur det ser ut och är bevarat. Utbildningen tar sitt avstamp i samtiden för att förstå såväl samtid som dåtid. I programmet studeras hur vi lagrar vårt ärvda kulturarv med nutida metoder för att bevara det för framtiden. Samtidens syn präglar vad man ser som sitt kulturarv. Försök att se framåt är också av vikt, eftersom det vi väljer att bevara blir framtidens kulturarv.

Programmet Samtid och kulturarv är mångvetenskapligt och ger en fil kand-examen inom något av huvudområdena arkeologi, etnologi, historia, idéhistoria eller konstvetenskap.

Utbildningen kommer delvis att baseras på olika typer av fall. Under sista terminen gör man praktik då man även skriver C-uppsatsen. Möjligheten finns samtidigt att knyta viktiga kontakter. Programansvarig Magnus Rodell berättar:
- En ambition är att programmet ska vara en mötesplats för akademiska forskare, lärare, studenter och personer verksamma inom kulturarvssektorn.

Stort behov av kunskapen
Idag finns ett stort behov av kunskaper som rör samtid och kulturarv, ofta kopplat till en specifik region eller ort. Kulturturism är ett relativt nytt och expansivt arbetsområde och arkivering exempel på ett mer etablerat. Kunskaperna efterfrågas bland annat inom historiska institutioner, museer, företag samt statliga och kommunala verksamheter.

Nytt till hösten
Nya program som startar hösten 2010 på Södertörns högskola är Sport management, Personalvetarprogrammet, Samtid och kulturarv, IT och kultur samt Informatörsprogrammet. Nytt ämne är Måltidskunskap. Läs mer på www.sh.se.

Ansökan
Sista ansökningsdag till höstens högskoleutbildningar är den 15 april. Ansökan görs via www.studera.nu. För mer information om Södertörns högskola, se www.sh.se.

Kontakt
Magnus Rodell, programansvarig, Södertörns högskola: 08-608 46 23
Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola: 08-608 50 62

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.