Skip to main content

Expert på kärnvapennedrustning till Södertörns högskola

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 09:51 CEST

David Holloway är en av världens främsta experter på relationen öst-väst, kärnvapennedrustning samt president Obamas rådgivare i nedrustningsfrågor. Han är professor i historia och statsvetenskap vid Stanford University. Den 29/9 föreläser han på Södertörns högskola om kärnvapen och det kalla kriget i Europa.

Den 29 september besöker David Holloway Sverige. Han är professor i både historia och statsvetenskap vid Stanford University och expert på bland annat det kalla kriget, relationen öst-väst och kärnvapenhotet. Holloway har varit rådgivare åt president Barack Obama i kärnvapennedrustningsfrågor. Hans forskning är inriktad bland annat på kärnvapenhistoria samt vetenskap och teknologi i det forna Sovjet.

"Nuclear Weapons and The Cold War in Europe"
David Holloway föreläser på eftermiddagen vid ett öppet forskningsseminarium om kärnvapen och det kalla kriget på Södertörns högskola.

När? Onsdagen den 29 september klockan 13.00 - 15.00

Var? Styrelserummet på Södertörns högskola, plan 9 i Moas båge, Alfred Nobels Allé 7, Flemingsberg

Språk? Engelska

Debattbar på Nobelmuseet
På kvällen deltar David Holloway även i en debattbar på Nobelmuseet, tillsammans med Anna Ek från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Henrik Salander från Utrikesdepartementets Enhet för nedrustning och icke-spridning. Moderator är Rebecka Lettevall, prorektor och docent i idéhistoria vid Södertörns högskola.
Läs mer på Nobelmuseets hemsida.

Välkommen!

Seminariet vid Södertörns högskola arrangeras av CBEES (Centre for Baltic and East European Studies) vid Södertörns högskola. CBEES är även medarrangör vid debattbaren på Nobelmuseet.

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.