Skip to main content

Forskning om att arbeta tillsammans utan gemensam teknisk plattform

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 10:33 CET

Allt fler arbetar från ett fik eller hotellobbyn. Man arbetar tillsammans via mobil teknik, men utan gemensam plattform. Möjligheterna finns i tekniken, men används tekniken som vi tror? Och vad behövs ytterligare? Ett forskningsprojekt på Södertörns högskola ska kartlägga teknikanvändning vid ”nomadarbete”.

Det kan vara en fågelskådare som sitter på pass vid en sjö. Med dagens teknik vet de sekundsnabbt när någon annan fått span på en spännande art någonstans i världen. De kan ta reda på allt om arten och hur de tar sig dit om de önskar.

Går du förbi ett café idag, ser du den alldeles säkert. Ensamarbetaren som slagit sig ner djupt försjunken. Med möjlighet att samarbeta med andra, kanske på ett fik på andra sidan jorden. Likadant i hotellobbyn.

Teknik för samarbete utan fasta former
Denna typ av ”nomadarbete” ska Maria Normark, lektor i medieteknik vid Södertörns högskola, kartlägga i ett forskningsprojekt. Dessa lösa grupperingar av människor samarbetar men har inte någon gemensam plattform. Man har inte gemensamma arbetstider eller gemensam arbetsplats. Alla har sina egna tekniska hjälpmedel.

– Genom fältstudier ska jag ta reda på vad folk egentligen gör med tekniken och tar den till sig, berättar Maria Normark. Hur överbrygger de problem? Vad behövs ytterligare för de här grupperna?

Satsning på kvinnliga forskare
Maria Normark inleder från och med 1 juli 2010 arbetet med projektet ”Nomadic Interaction Models: On Adoption and Adaption of Mobile Technologies”. Hon är en av femton kvinnliga disputerade forskare som fått halva sin finansiering betald av VINNOVAs VINNMER-program.  Den andra hälften finansieras av Södertörns högskola och Mobile Life VINN Excellence Center på Stockholms universitet.

VINNMER inriktar sig främst på att förstärka möjligheten till forskarmeritering efter doktorsexamen för disputerade forskare inom områden med behov av bättre könsbalans på senior nivå.

Kontakt
Maria Normark, lektor i medieteknik Södertörns högskola: maria.normark@sh.se, 08-608 45 35
Eleonor Björkman, presskontakt Södertörns högskola: 08-608 5 62 eller 070-286 13 32

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori och estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.