Skip to main content

Fysik och naturlagar studeras med hjälp av TV-spelskontroller

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 08:17 CEST

Forskarna Lars Erik Holmquist och Martin Jonsson vid Institutionen för Kommunikation, medier och IT vid Södertörns högskola har beviljats forskningsmedel från Wallenberg global learning network. Forskarna ska utveckla nya metoder och program för att lära barn mer om tenik och naturvetenskap.

Idén med projektet är att utnyttja teknik som är känd för barn idag, som TV-spel, till att lära ut naturlagar på ett lekfullt sätt. Nya spelkontroller som till exempel Nintendo Wii innehåller sensorer som gör att man kan läsa av olika rörelser som om man bowlar eller spelar tennis, något som har inspirerat forskarna till att tänka nytt i fråga om metoder för inlärning.

Spelkontrollernas sensorer gör att de är särskilt lämpade för att utföra experiment och laborationer, och det är just olika slags experiment rörande t.ex. gravitation och acceleration som forskarna i projektet kommer att arbeta med.

- Vi kommer att utveckla programvara som stödjer att barn själva gör olika försök. Genom egna experiment kan de förstå vad som händer och göra sina egna förutsägelser, säger Lars Erik Holmquist, professor i medieteknik vid Södertörns högskola.

Genom att till exempel fästa en sensor på en sten kan man ta reda på hur fort en sten faller om man släpper den genom ett fönster.

- Ett annat exempel är att man tar med sig en sensor i berg-och-dalbanan för att ta reda på hur fort det går i backarna, säger Lars Erik Holmquist.

Projektet "Wii Science: Teaching the laws of nature with physically engaging video game technologies" har beviljats 4,4 miljonerkronor från Wallenberg global learning network. Projektet är ett samarbete mellan Institutionen för Kommunikation, medier och IT vid Södertörns högskola och the Human-Computer Interaction Group vid Stanford University i USA.

Forskarna kommer att arbeta tillsammans med två grundskolor (i Stockholm och i San Fransisco) och hoppas kunna utveckla en mjukvara som kan användas som ett kompletterande läromedel vid studier av aspekter av fysik och naturlagar. Projektet startar efter sommaren och beräknas pågå i tre år.

Mer information:

Wallenberg Global Learning Network stödjer forskningsprojekt inom lärande som är samarbeten mellan Stanford University och svenska lärosäten.

Kontakt: Lars Erik Holmquist, professor i medieteknik vid Södertörns högskola. E-post: leh@sics.se. Telefon: 0703-55 85 00