Skip to main content

Hög kvalitet på miljövetenskap vid Södertörns högskola

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 14:20 CEST

Södertörns högskolas kandidat- och masterutbildning i miljövetenskap bedöms ha hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets granskning.

Idag presenteras Universitetskanslerämbetets (UK-ämbetet) granskning av landets högskole- och universitetsutbildningar i miljövetenskap och närliggande ämnen. Kandidat- och masterutbildningen får omdömet hög kvalitet.

Universitetskanslersämbetet har utvärderat 39 utbildningar vid 15 lärosäten som leder till examina inom miljövetenskap och närliggande huvudområden. Majoriteten av utbildningarna, 27 stycken, bedöms hålla "hög kvalitet". Tre utbildningar fick omdömet "mycket hög kvalitet" medan åtta bedöms ha "bristande kvalitet".  

Moira von Wright, rektor vid Södertörns högskola anser att resultatet från utvärderingen bekräftar att vi är på rätt väg och att vi lyckats etablera högskolans mångvetenskapliga utformning på utbildningen.

- Miljövetenskap är ett intressant och innovativt ämne som sammanför flera olika perspektiv på ett helt nytt sätt. Det ger en extra dimension på innehållet i utbildningen.  

Minna Räsänen, prefekt vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik berättar att de arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet inom ämnet miljövetenskap.

- Styrkan är tvärvetenskapen och bredden i ämnet, samtidigt som det blir den stora utmaningen. Därför måste arbetet med att ytterligare förbättra utbildningens kvalitet fortgå hela tiden, påtalar Minna Räsänen.

Björn Hassler och Mats Grahn, båda lektorer och docenter vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vill gärna lyfta fram både studenternas och lärarkollegiets roll för den goda kvaliteten.

- Det är en bekräftelse på att kandidatprogrammet som startade på högskolan 2001, är ett väletablerat och uppskattat program som håller en hög kvalitet. De engagerade studenterna och kårföreningen SMUF har en stor del i resultatet, säger Mats Grahn. Björn Hassler tillägger att det sammansvetsade lärarkollegiet bidragit med sin kontinuitet i undervisningen och i kvalitetsarbetet både inom kandidat- och masterprogrammet.

Mycket goda resultat i utvärderingar för Södertörns högskola

Universitetskanslersämbetet genomför under 2011-2014 utvärderingar av alla landets högskole- och universitetsutbildningar. Resultaten gällande ett flertal utbildningar har meddelats under 2012 och 2013.

Kandidatutbildningarna i svenska och engelska samt magisterutbildningarna i företagsekonomi och genusvetenskap vid Södertörns högskola har fått bedömningen mycket hög kvalitet. 

De utbildningar vid Södertörns högskola som håller hög kvalitet är kandidatutbildningarna i geografi, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, företagsekonomi och litteraturvetenskap, magisterutbildningarna i statsvetenskap och offentlig rätt, kandidat- och magisterutbildningarna i sociologi och nationalekonomi samt kandidat- och masterutbildningarna i genusvetenskap och miljövetenskap. Kandidatutbildningarna i statsvetenskap, offentlig rätt och retorik samt Utveckling och internationellt samarbete (UIS) har fått bedömningen bristande kvalitet.

Länk till UK-ämbetets sammanställning av kvaliteten på landets utbildningar

Studera miljövetenskap på Södertörns högskola

Miljövetenskap är ett tvärvetenskapligt utbildnings- och forskningsområde. För att skapa en helhetssyn på naturresurs- och miljöfrågor kombineras samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga angreppssätt och metoder. Kunskaperna ger en bred kompetens att arbeta med frågor om miljö och hållbar utveckling inom exempelvis offentlig förvaltning eller det privata näringslivet.

Inom ämnet går det att läsa program, kandidatprogrammet Miljö och utveckling och masterprogrammen Environment, Communication and Politics och Infectious Disease Control. Inom ämnet erbjuds många fristående kurser på olika nivåer. 

Ämnet miljövetenskap


_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte beläget i Flemingsberg, 18 minuter söder om Stockholms Central. Här bedrivs utbildning på samtliga nivåer och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik, ofta med en mångvetenskaplig prägel. 13000 studenter läser inom 60 utbildningsprogram och 350 kurser. Södertörns högskola har omkring 800 anställda, merparten forskare och lärare.