Skip to main content

Hög kvalitet på Sveriges största kandidatutbildning i turism

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2014 16:26 CEST

Universitetskanslersämbetet publicerar den 17 juni granskningen av landets utbildningar i turismvetenskap. Kandidatutbildningen vid Södertörns högskola, som sedan starten 1999 etablerat sig som den största i Sverige och enda i Stockholm, får liksom motsvarande utbildningar vid fyra andra lärosäten omdömet hög kvalitet.

Kandidatutbildningen i turismvetenskap vid Södertörns högskola får omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) granskning av landets turismutbildningar. Den är Stockholmsområdets enda och landets största utbildning inom området med sina drygt 100 platser per läsår.

- Utbildningen har fantastiskt duktiga lärare och studenter. De engagerade studenterna arrangerar en årlig arbetsmarknadsdag och driver en studentförening. Närheten till arbetsmarknaden stöttas även av ett eget branschråd och en alumnförening, berättar ämnessamordnare Göran Andersson.

- Att kandidatutbildningen i turismvetenskap håller en hög kvalitet är naturligtvis även ett resultat av ett mycket gott lagarbete i lärarkollegiet, tillägger Minna Räsänen, prefekt vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.

Kandidatutbildning i turismvetenskap och närliggande inriktningar bedrivs vid nio lärosäten i landet. Av dessa har fem fått omdömet hög kvalitet medan fyra har bristande kvalitet.

Turismprogrammet vid Södertörns högskola är inriktat mot privat- och affärsresande i storstadsregioner. Det har flera inriktningar - efter det första året med grundläggande kurser i turismvetenskap väljer studenterna mellan fem inriktningar under år två; företagsekonomi, geografi, historia, medieteknik eller sociologi. Det tredje året knyts säcken ihop med ytterligare en termin turismvetenskap samt möjlighet till utlandsstudier, ämnesfördjupning eller praktiktermin. Det är en mycket populär utbildning, med många sökande per plats.

Mer om Turismprogrammet vid Södertörns högskola.

Magisterutbildningen i turismvetenskap, vilken har ett uppehåll under nästa läsår, har fått omdömet bristande kvalitet i samma utvärdering. Ett av fem utvärderade mål bedöms ha bristande måluppfyllelse. Kritiken gäller hur man integrerat kunskapen i uppsatserna.

- Vi kommer att analysera utvärderingarna noggrant och utarbeta en handlingsplan i ämneskollegiet för att utveckla kvaliteten i programmen vidare, säger Göran Andersson.

Magisterutbildningen vid Södertörns högskola är den enda i landet, medan masterutbildning finns vid två andra lärosäten.

Väldigt hög kvalitet på Södertörns högskolas utbildningar

Under 2011-14 kvalitetsgranskas alla landets högskoleutbildningar av UKÄ. Utvärderingarna har visat att kvaliteten på utbildningarna vid Södertörns högskola står sig jämförelsevis oerhört bra. Av 41 granskade utbildningar vid högskolan håller för närvarande 40 hög eller mycket hög kvalitet vilket är bland de bästa resultaten i landet.

Se Södertörns högskolas resultat på Resultatsök, UKÄ:s webbplats.  

_____________________________________________________

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.