Skip to main content

Internationell konferens ger perspektiv på begreppet kosmopolitism

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 09:22 CET

Cosmopolitanism in a Wider Context: Conceptualizing Past and Present – en internationell, mångvetenskaplig konferens vid Södertörns högskola och Nobelmuseet i Stockholm den 24–26 november.

Begreppet kosmopolitism har seglat upp som ett av de mest populära akademiska studieobjekten inom humaniora och samhällsvetenskap efter kommunismens fall. Samtidigt som kosmopolitism och mångkulturalitet vunnit gehör har emellertid främlingsfientligheten blivit intensivare. Är kosmopolitismen en väg ut ur det främlingsfientliga tillståndet, eller är det tvärtom så att intresset för kosmopolitismen späder på intolerans och bristande respekt för mänskliga rättigheter?

Syftet med konferensen är att presentera ett nytt begreppshistoriskt perspektiv på en samtida kosmopolitisk diskussion, som många gånger domineras av historielösa och förutfattade meningar. Konferensen söker i en annan utsträckning undersöka hur det kosmopolitiskas historia och förhistoria lämnat spår i samtida uppfattningar och kontroverser, samt hur begreppets historia säger något om de motstridiga innebörder begreppet tillskrivs idag – empiriskt, teoretiskt och normativt. Ett annat mål är att problematisera kosmopolitismens eurocentriska utgångspunkter.

– Vi har samlat over 40 forskare från hela världen för att diskutera kosmopolitiska problem kopplade till postnationalism, globalisering, migration, gränsöverskridande identiteter, folkrätten, fred, kulturmöten, mångkulturalitet och mänskliga rättigheter, säger Kristian Petrov, konferensarrangör och postdoktor vid Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, Södertörns högskola.

  • Vad betydde murens fall för den kosmopolitiska diskussionen?
  • Hur har kosmopolitismens begrepp använts i det förflutna – och hur och varför används de annorlunda idag?
  • Kan kosmopolitismen befrias från sina ursprungliga eurocentriska impulser?
  • I vilken utsträckning kan kosmopolitismen användas för att överskrida dikotomier mellan Väst och Öst, Nord och Syd?

Cosmopolitanism in a Wider Context: Conceptualizing Past and Present
När? Den 24-26 november 2011
Var? Södertörns högskola respektive Nobelmuseet
Program: www.sh.se/cosmopolitanism

Keynote-talare:

  • Andrew Vincent, professor i politisk teori vid University of Sheffield.
  • Georg Cavallar, docent i filosofi vid universitetet i Wien.
  • Galin Tihanov, George Steiner-professor i komparativ litteratur vid Queen Mary, University of London.
  • Mica Nava, professor i kulturstudier vid University of East London. 

Konferensen är öppen för forskare, studenter, media och alla intresserade.

Organisatör: CBEES (Centre for Baltic and East European Studies) vid Södertörns högskola i samarbete med Nobelmuseet

Kontakt:
Kristian Petrov: cosmopolitanism@sh.se
Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskoa: 08-608 50 62 eller 070-286 13 32

Hemsida: www.sh.se/cosmopolitanism

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.