Skip to main content

Konsten att handla - konsten att tänka. Hannah Arendt om det politiska

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 12:43 CEST

En av 1900-talets mest egensinniga och inspirerande tänkare har hon kallats. Idag, trettiofem år efter sin död, framstår den tysk-amerikanska tänkaren Hannah Arendt som mer aktuell än någonsin. Den 1 oktober anordnas ett heldagssymposium på Södertörns högskola om Hannah Arendt.


- Hannah Arendt hör till 1900-talets mest originella kulturteoretiker. Intresset för hennes tänkande har under de senaste åren ökat i både Sverige och internationellt, och till symposiet har vi samlat ett antal framstående forskare för att reflektera över hennes politiska, filosofiska och estetiska idéer och deras relevans i dagens kosmopolitiska, mångkulturella samhälle, säger Anders Burman, högskolelektor i idéhistoria och en av arrangörerna av symposiet.

Hannah Arendt föddes 1906 i Tyskland, men efter nazisternas maktövertagande flydde hon först till Paris 1933 och sedan till USA 1941. Efter andra världskriget gjorde hon sig känd för sin inträngande analys av totalitarismen. I sin kritik mot ideologier tänker hon bortom de vanliga kategorierna, berättar Anders Burman.

- Hon är kanske viktigare för de frågor hon ställer än för de svar hon ger. Det är inte alltid man håller med om hennes slutsatser, men det är alltid spännande att följa hennes tankar.

Hon såg sig själv inte som filosof utan som politisk teoretiker. Tänkandet, mänskliga rättigheter och ondska är några av de teman som hon belyser och analyserar i sina texter. Idag uppmärksammas hon allt oftare i den allmänna kulturdebatten samtidigt som det inom flera akademiska discipliner bedrivs forskning om hennes tänkande. Hennes texter lockar inte bara filosofer, sociologer och idéhistoriker utan också estetiker, litteraturvetare och konstvetare, och det publiceras ständigt nya artiklar och böcker som behandlar alla tänkbara aspekter av hennes verk.

- Hannah Arendt är en lysande skribent! Hennes texter är fulla med intressanta reflektioner och slående iakttagelser. När man läser henne uppmanas - och utmanas - man att tänka vidare själv, säger Anders Burman.

Konferensen, som äger rum vid Södertörns högskola den 1 oktober 2010, kommer hållas på svenska och vara öppen för studenter, lärare och andra intresserade.

Symposiet arrangeras av ämnet Idéhistoria tillsammans med CBEES (Centre for Baltic and East European Studies) vid Södertörns högskola.

När? 1 oktober 2010, kl. 9.00 - 17.00.
Var? Moas Båge, MA636.
Språk: svenska
Kontakt: Anders Burman, anders.burman@sh.se.

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.