Skip to main content

Marinarkeologiskt institut inrättas vid Södertörns högskola

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 15:39 CET

Sveriges första marinarkeologiska forskningsinstitut, MARIS, inrättas vid Södertörns högskola. Satsningen innebär större möjligheter för forskarna att arbeta långsiktigt med marinarkeologi i Sverige, och möjligheter till ökat samarbete mellan forskare och maritima museer runt Östersjön.

Södertörns högskola är idag den enda akademiska institution i Sverige med marinarkeologisk forskning. Nu förstärks den akademiska miljön kring ämnet ytterligare då forskningsinstitutet MARIS (Maritime Archeological Research Institute Södertörn university) inrättas. Johan Rönnby, professor i marinarkeologi, kommer att vara ansvarig för det nya forskningsinstitutet:

-          Södertörns högskola har i praktiken varit centrum för marinarkeologisk forskning sedan vi byggde upp ämnet här 1997. Med den här satsningen får vi resurser att arbeta långsiktigt och fördjupa forskningssamarbetet med externa aktörer nationellt och internationellt.

Forskningsinstitutet MARIS ska också verka för ett mångvetenskapligt samarbete med andra discipliner inom maritim forskning, och ta initiativ till ny marinarkeologisk forskning och nya projekt.

Tanken med MARIS är också att aktivt arbeta för att bygga upp internationella nätverk inom ämnet. Till sommaren tas det första stora steget, då Södertörns högskola bjuder in till en konferens för doktorander och yngre forskare inom maritim arkeologi i länderna rund Östersjön.

-          Det är väldigt glädjande att Södertörns högskola nu blir ett nationellt centrum för marinarkeologisk forskning, och vi är stolta över att kunna vara navet i ett nationellt och internationellt samarbete kring forskning och utbildning i ämnet, säger rektor Ingela Josefson.

Ett ämne med flyt
Verksamheten inom MARIS har redan fått en rivstart i och med projektet Spökskeppet, som strax före jul tilldelades 3 milj. kr i forskningsstöd av KK-stiftelsen. För första gången kommer nu ett skeppsvrak på ett så stort djup som 130 meter att kunna undersökas och dokumenteras i ett forskningsprojekt.

-          Vi har verkligen haft flyt när vi fått medel till det här projektet samtidigt som forskningsinstitutet inrättas, säger Johan Rönnby.

Spökskeppet, som redan blivit en rikskändis genom reportage i tidningar och TV, är ett välbevarat handelsskepp från 1600-talet som ligger på havsbotten sex mil öster om Gotska Sandön, 130 meter under ytan. På så stora djup går det inte att dyka med vanlig utrustning, och Johan Rönnby har i projektet ett samarbete med företaget Marin Mätteknik där de tillsammans ska testa ny teknisk utrustning för undersökning och dokumentering.

-          Vi ska gå ned med en rekordliten fjärrstyrd robot, stor som ett par mjölkpaket. Det betyder att vi kommer att kunna ”komma ombord” på skeppet, och se vad som finns därinne, berättar Johan Rönnby.

-          När vi på det här sättet kan undersöka Östersjöns sjunkna skepp får vi en fantastisk inblick i historiska skeenden och förhållanden på många olika nivåer. Genom det prisma som ett sjunket skepp är kan vi betrakta vår historia och dra slutsatser om allt från hur sjömännen hade det ombord till handelsvägar och mentalitet i länderna kring Östersjön, säger han.

Filmar vid vraket
Produktionsbolaget Deep Sea Producions är också inkopplade, som tillsammans med National Geografic gör en TV-dokumentär om projektet Spökskeppet. Det kommer att ge Johan Rönnby chans att själv ”besöka” Spökskeppet i miniubåt, en slags hypermodern dykarklocka.

-          Vi kommer att gå ned till vraket med den senare i vår. Det blir häftigt, men läskigt, säger Johan Rönnby, med ögon som glittrar inte så mycket av skräck som av förväntan.

Den 4 februari togs det formella beslutet att starta det marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola. Verksamheten finansieras genom medel från Östersjöstiftelsen.

 

Kontakt: Johan Rönnby, professor i marinarkeologi. Tel: 08-608 41 91

För fler bilder, kontakta Annika Borg tel: 08-608 42 09 eller Johan Rönnby.

Läs mer:

www.sh.se/maris

www.sh.se

 

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.