Skip to main content

Medievetarprogrammet - ett helt nytt program som kombinerar teori och praktik!

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 15:22 CEST

Programmet har en tydlig koppling mot arbetslivet, den ger praktiska färdigheter och teoretiska perspektiv på marknaden, samtidigt som studenterna tränas i kritiskt och analytiskt tänkande. Huvudämne för programmet är Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV).

Programmet har tagits fram i samarbete med företrädare på mediemarknaden, vilket gör att studenterna kommer du vara väl förberedda på ett fortsatt arbete inom dagens och framtidens mediemarknad. Programmet startar hösten 2009.

-När Medievetarprogrammet utformades tittade vi på vad arbetsmarknaden efterfrågade. Det gör att programmet har en väldig tydlig koppling mot arbetslivet. Samtidigt har vi lyssnat till våra tidigare studenter som läst Medie- och kommunikationsvetenskap. De har efterfrågat mer teoretiska kunskaper och metoder för att kunna analysera mediemarknaden. Vi har sammanfört dessa önskemål i det nya Medievetarprogrammet som vi menar gör studenterna konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, säger Anna Maria Jönsson som är ämnesansvarig.

Om programmet
Programmet behandlar både de nya interaktiva medierna och de traditionella massmedierna. Den ger en förståelse för hur de internationella medieföretagen agerar och en inblick och bakgrund till fildelningsdebatten. Programmet tar även upp vad medierna betyder för människors vardagsliv och hur medieteknologier påverkat utvecklingen av texter, berättarformer och olika estetiska uttryck, bland mycket annat.

Utbildningen innehåller tre inriktningar som alla läser, medieanalys, mediekritik och medieproduktion. Programmet avslutas med praktik eller studier utomlands. Efter genomförd utbildning erhåller studenterna en filosofie kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap.För den som vill läsa vidare finns sedan även en masterutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap.

Mer information
Information om Medievetarprogrammet, 180 hp finns på www.sh.se

Kontakt
Anna Maria Jönsson, Högskolelektor inom Medie- och kommunkationsvetenskap på Södertörns högskola
Tel: 08-608 4255
Epost: annamaria.jonsson@sh.se

Lars Lundgren, Högskolelektor inom Medie- och
kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola.
Programansvarig för Medievetarprogrammet
Tel: 08-608 4550
Epost: lars.lundgren@sh.se