Skip to main content

Moira von Wright ny rektor för Södertörns högskola

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 13:13 CET

Regeringen har fattat beslut att tillsätta Moira von Wright som rektor för Södertörns högskola. Hon tillträder tjänsten den 1 juli. Moira von Wright är professor i pedagogik och kommer från en tjänst som prorektor vid Örebro universitet.

Moira von Wright har av regeringen utnämnts till rektor för Södertörns högskola. Hon tillträder den 1 juli 2010. Idag är Moira von Wright prorektor vid Örebro universitet där hon är professor i pedagogik.

- Det är jätteroligt, utmanande och jag är oerhört hedrad! Jag ser verkligen fram emot mitt nya arbete, säger Moira von Wright.

Moira von Wright är född i Helsingfors och har gått i skola i Åbo. Efter lärarutbildning vid Helsingfors universitet arbetade hon som lärare samtidigt som hon studerade vidare. Hon flyttade till Stockholm 1993, undervisade och forskade vid Lärarhögskolan och blev senare pedagogisk ledare på Institutionen för samhälle, kultur och lärande. På Lärarhögskolan började hon arbeta med högskoleutvecklingsfrågor, vilket hon sedan fortsatt med.

Forskningsintresset förde henne 2004 till Örebro universitet och den mångvetenskapliga forskarskolan Demokratins villkor där hon haft sin bas sedan dess. Sedan 2007 är hon professor i pedagogik.  I två år har hon varit gästprofessor i pedagogisk filosofi vid universitetet i Oslo och gästforskare i Cambridge, vid ett mångvetenskapligt forskningsinstitut. Hon är även docent vid Helsingfors universitet. Sedan två år är Moira von Wright även prorektor.

Södertörns högskolas tre ledord mångfald, mångvetenskap och medborgerlig bildning som genomsyrar verksamheten känner hon starkt för. Att mycket forskning på Södertörns högskola är relaterad till Östersjön och länderna därikring tycker hon är spännande, själv uppvuxen i skärgården och hemma på båda sidor om havet.

Kontakt
Moira von Wright: 070-305 34 58
Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola: 08-608 50 62

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.