Skip to main content

Mycket hög kvalitet för kandidatutbildningen i svenska på Södertörns högskola

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 14:20 CET

Kandidatutbildning i svenska/nordiska språk på Södertörns högskola är en av två i landet som får omdömet mycket hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets granskning.

Den 27/2 offentliggjordes UK-ämbetets granskning av högre utbildning i svenska på landets högskolor och universitet. Södertörns högskolas kandidatutbildning i svenska fick omdömet mycket hög kvalitet.

-  Det här är jätteroligt! Svenskämnet har arbetat hårt för att skapa en grundutbildning med tydlig utveckling och så kallad konstruktiv länkning där lärandemål och undervisningsformer hänger väl ihop, menar Lisa Öberg, proprefekt vid Institutionen för kultur och lärande. Studenternas förmåga att göra vetenskapliga analyser och skriva goda texter tränas systematiskt från första terminen. Jag tror att det är en förklaring till ämnets framgång.

UK-ämbetet har sedan den 1 januari 2013 tagit över Högskoleverkets granskningar av landets högskole- och universitetsutbildningar som pågår 2011 - 2014. Totalt utvärderades 20 kandidatutbildningar i svenska inom de två huvudområdena svenska/nordiska språk respektive svenska som andraspråk. Södertörns högskola får som ett av två lärosäten omdömet mycket hög kvalitet i gruppen kandidatutbildning i svenska/nordiska språk. Det andra är Linköpings universitet. Två lärosäten får omdömet bristande kvalitet och 10 har hög kvalitet på sin utbildning. Södertörns högskola fick mycket hög respektive hög måluppfyllelse inom två av fyra utvärderade mål.

Karin Milles, ämnesansvarig, lektor och docent i svenska vid Södertörns högskola vill gärna lyfta fram både studenternas och lärarkollegiets roll för den goda kvaliteten.

-  Svenskämnet har fantastiska studenter som visar stor nyfikenhet för ämnet och engagemang för sin utbildning, säger Karin Milles. Vi är ett väl sammansvetsat lärarkollegium med hög kompetens och vi har bra och genomarbetade kurser

Resultatet av UK-ämbetets utvärdering är därför ett glädjande kvitto på den höga kvalitet som vår utbildning håller.

Mycket goda resultat i utvärderingarna för Södertörns högskola

Under 2012 och 2013 har Högskoleverket meddelat resultaten gällande ett flertal utbildningar. Magisterutbildningarna i företagsekonomi och genusvetenskap samt kandidatutbildningen i svenska och engelska vid Södertörns högskola har fått bedömningen mycket hög kvalitet. De utbildningar vid Södertörns högskola som håller hög kvalitet är kandidatutbildningarna i geografi, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik och företagsekonomi, magisterutbildningarna i statsvetenskap och offentlig rätt, kandidat- och magisterutbildningarna i sociologi och nationalekonomi samt kandidat- och masterutbildningarna i genusvetenskap.


_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.