Skip to main content

Mycket hög kvalitet på utbildningar vid Södertörns högskola

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 15:29 CET

Universitetskanslersämbetets (UK-ämbetet) granskningar av landets högskoleutbildningar fortsätter. Kvaliteten på utbildningarna vid Södertörns högskola fortsätter att ligga i topp. Kandidatutbildningen i konstvetenskap och magisterutbildningen i religionsvetenskap bedöms hålla mycket hög kvalitet. Magisterutbildningen i konstvetenskap och kandidat i religionsvetenskap och arkeologi har hög kvalitet.

- Vi glädjer oss extra mycket åt resultaten mycket hög kvalitet på religionsvetenskapens magisterutbildning och konstvetenskapens kandidatutbildning. Det eftersom båda ämnena arbetar brett och genomtänkt med samtidens frågor och sticker ut på ett positivt sätt i det svenska utbildningslandskapet, säger rektor Moira von Wright.

Av 14 utvärderade utbildningar inom konstvetenskap har tre mycket hög kvalitet, varav Södertörns högskolas kandidatutbildning är en.

- Resultatet är en fantastisk bekräftelse av hela det ämne vi byggt upp på Södertörns högskola de senaste tio åren, säger Dan Karlholm, professor i konstvetenskap. Vi har varit ensamma i landet med att arbeta helt tematiskt, med systematiska växlingar mellan samtid och historia, teori och empiri.  Det går att bryta gamla mönster!

Totalt 12 utbildningar har utvärderats inom religionsvetenskap (utan teologi). Sex av dessa har hög kvalitet, en har bristande och tre har mycket hög kvalitet, varav magisterutbildningen på Södertörns högskola är en.

- Inom religionsvetenskapen har vi skapat förutsättningar för att beskriva och förstå den ständigt skiftande och mångreligiösa verklighet i vilken vi lever – i Sverige, kring Östersjön, i Europa och i övriga världen, säger Staffan Nilsson lektor i religionsvetenskap. Vi är ett forskningsmässigt mycket aktivt och internationellt etablerat lärarlag vid Södertörns högskola. Det har gett god forskningsankytning i undervisningen och kompetent handledning av studenterna, i deras fördjupning i de självständiga arbetena.

Ämnet arkeologi vid Södertörns högskola får bedömningen hög kvalitet i granskningen. Ingen utbildning i arkeologi av de totalt 11 utvärderade fick mycket hög kvalitet medan fyra utbildningar hade bristande kvalitet. Inom ämnet arkeologi vid Södertörns högskola sker mycket av utbildningen och forskningen i samverkan med museer, myndigheter och företag utanför högskolevärlden.

- För att vara samhällsrelevant arbetar vi ständigt med samverkan och ömsesidiga utbyten. Vi har till exempel arbetat med seminariegrävningar med Sörmlands museum och Blekinge museum, säger Kerstin Cassel docent och ämnessamordnare inom arkeologi vid Södertörns högskola.

Mycket goda resultat för Södertörns högskola

UK-ämbetet har i uppdrag att under 2011-2014 utvärdera alla landets högskole- och universitetsutbildningar som leder till en examen, cirka 1600 utbildningar. Resultaten släpps kontinuerligt fram till och med 2014. Södertörns högskola har mycket goda resultat i mätningarna, för närvarande har 97% av högskolans utvärderade utbildningar bedömningen mycket hög eller hög kvalitet vilket är en av topplaceringarna bland landets alla lärosäten. 

Kontakt

Eleonor Björkman, pressansvarig vid Södertörns högskola: 070-286 13 32 eller eleonor.bjorkman@sh.se

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte beläget i Flemingsberg, 18 minuter söder om Stockholms Central. Här bedrivs utbildning på samtliga nivåer och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik, ofta med en mångvetenskaplig prägel. 13000 studenter läser inom 60 utbildningsprogram och 250 kurser. Södertörns högskola har omkring 800 anställda, merparten forskare och lärare.