Skip to main content

Nya centrum för lärarutbildning ska utveckla yrket

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 06:00 CET

Pressmeddelande och inbjudan till invigning

Den 16 februari inviger Södertörns högskola fyra centrum för professionsutveckling, CPU. Satsningen görs tillsammans med fyra skolhuvudmän: Huddinge kommun, Järfälla kommun, Salems kommun samt Pysslingens Skolor och Förskolor AB.

Syftet är att stärka lärarutbildningen och bidra till utveckling av skolor och förskolor, säger projektledaren Patric Sahlén, tillika adjunkt i pedagogik på Södertörns högskola.

Satsningen görs inom ramen för försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor. Det är en nationell satsning som flera universitet och högskolor deltar i. Övningsskolorna är vanliga skolor och förskolor där lärarstudenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU), det vill säga praktik, och där upplägget är utformat i nära samverkan mellan lärarutbildningarna och skolorna.

– Vi vill tillsammans med huvudmännen skapa en miljö där högskolans forskning möter verksamheten för ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter, säger Patric Sahlén. CPU ska vara en plats där studenter, verksamma lärare, fritidspedagoger och förskollärare, samt lärarutbildare och forskare från Södertörns högskola möts.

Försöksverksamheten involverar utbildningar och verksamhet från förskola till gymnasium.Totalt skapas fyra centrum, ett hos varje huvudman. Varje centrum knyter ihop ett antal skolor och förskolor som är övningsskolor inom den organisationen. Centrumen är Mälargymnasiet i Järfälla, Huddinge gymnasium i Huddinge, Galaxens förskola i Salem och AcadeMedias huvudkontor för Pysslingen.

Syftet med att bedriva övningsskolor för studenternas verksamhetsförlagda utbildning, är att skapa stabila miljöer för studentens praktiska övning. För att utvecklas i sin blivande profession behöver studenten tillgång till väl fungerande, men också autentiska verksamheter.

– Utifrån detta sätter vi på Södertörns högskola fokus på att övningsskolorna ska vara lärande miljöer, inte bara för elever och studenter, utan för alla, betonar Patric Sahlén.

Välkommen på invigning!

När? 16 februari kl 11.30 – 13.00

Var? Aulan på Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Vad?

11.30 Invigning med bland andra rektor Moira von Wright
12.00 Mingelbuffé i foajén
Efter invigningen kommer studenterna att åka ut till respektive centrum för professionsutveckling, CPU, och fortsätta sin introduktion av verksamhetsförlagd utbildning, VFU, där.

Deltagare är studenter som har börjat sin första termin och inbjudna gäster. Journalister är välkomna både till invigningen och att följa med studenterna till CPU.

För mer information, kontakta:

Patric Sahlén, projektledare för försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor, adjunkt i pedagogik på Södertörn högskola, patric.sahlen@sh.se, 08-608 44 52, 070-280 13 02

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.