Skip to main content

Nytänkande spelutbildning på Södertörns högskola

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 12:36 CET

Spelutvecklare är ett framtidsyrke, oavsett om du vill programmera, jobba med det grafiska eller med design och projektledning. Oavsett inriktning kan man från och med hösten gå det 3-åriga Spelprogrammet vid Södertörns högskola, vilket leder till en fil kand i medieteknik med inriktning spel.

Spelutvecklingsmarknaden omsätter stora summor och branschen växer stort både i Sverige och internationellt. Efterfrågan på duktiga spelprogrammerare, grafiker, speldesigner och projektledare är stor, särskilt av kvinnliga medarbetare. 

Spelprogrammet är en ny 3-årig utbildning för den kreativa som vill hitta nya vägar att arbeta med alla sinnen. Inriktningarna som studenterna ansöker till redan från start är spelgrafik, spelprogrammering eller speldesign och projektledning.

Under hela utbildningen följer studenten sin inriktning, men arbetar hela tiden i team med de andra två inriktningarna. Utbildningen är projektbaserad på samma sätt som branschen är, vilket ger en vana vid det arbetssätt i team och samarbete med övriga professioner som man sedan möter i arbetslivet. Teori kombineras med praktik, studenterna tränas i ett reflekterande förhållningssätt till sitt hantverkskunnande och lär sig att göra många typer av spel för olika målgrupper.

Lärarna på programmet har knutit omfattande kontakter med branschen under framtagandet av programmet. Detta både för att säkerställa utbildningens relevans på arbetsmarknaden och för att studenterna under utbildningen får viktiga kontakter med arbetsmarknaden. Tio veckors praktik ingår i utbildningen.

- Att läsa Spelprogrammet på Södertörns högskola innebär närhet till branschen, som till stor del finns i Stockholm, säger Ulf Hagen, programansvarig.

Den treåriga utbildningen leder till en fil kand-examen i medieteknik med inriktning mot spel.

Ansökan till höstens utbildningar görs senast den 15 april via www.studera.nu.

Kontakt
Ulf Hagen, programansvarig Spelprogrammet, ulf.hagen@sh.se eller 08-608 40 88
Anna Moberg-Lindqvist, informatör Södertörns högskola, 08-608 41 56

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.