Skip to main content

Öppet seminarium med Saul Friedländer

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 16:07 CET

En av de stora auktoriteterna inom forskningen om nazismen, Saul Friedländer, kommer till Södertörns högskola för att hålla en föreläsning den 14 februari.

Saul Friedländer föddes 1932 i Prag. Han är professor i historia vid University of California och en ledande auktoritet på Tysklands historia under nazitiden. Hans engagemang för att dokumentera krigsförbrytelserna har lett till att han belönats med Pulitzerpriset och de tyska bokhandlarnas fredspris.

Saul Friedländer har valt att hålla en föreläsning på Södertörns högskola i samband med att förlaget Natur & Kultur nu ger ut hans bok Utrotningens år på svenska. Föreläsningen är öppen för allmänhet och studenter, och kommer att handla om ”Förintelsen av det judiska folket i Europa - orsaker och bakgrund”.

- Det här är en fantastisk möjlighet för våra studenter, forskare och för allmänheten att komma och lyssna till en av de absolut största internationella auktoriteterna inom forskningsområdet förintelsen, antisemitism och andra världskriget. Det är mycket hedrande att Södertörns högskola blev erbjudna denna möjlighet, säger Håkan Blomqvist, föreståndare för Samtidshistoriska institutet.

Håkan Blomqvist, som själv forskar om nationalism och antisemitism, är framför allt intresserad av att få höra Saul Friedländer ge sin syn på intention och funktion bakom förintelsen – vad var avsiktligt, och vad var ett resultat av händelsernas gång? Här avvisar Saul Friedländer alltför förenklade förklaringar, och visar på det komplexa i den historiska utvecklingen. Hans forskning bygger på ett brett politiskt och militärt historiskt källmaterial, men också på dagböcker, brev och memoarer från både offer och förövare

Seminariet med Saul Friedländer är en del av Samtidshistoriska institutets utåtriktade verksamhet, som syftar till att belysa historien i nuet och ge bakgrund till aktuella frågor i samtidsdebatten.

Seminariet hålls den 14 februari kl 14.00–15.00 i sal MA 331, Södertörns högskola, Flemingsberg.
Kontakt: Johanna Ringarp: johanna.ringarp@sh.se, eller Håkan Blomqvist: hakan.blomqvist@sh.se, 070-938 46 17.
Arrangör: Samtidshistoriska institutet och ämnet historia vid Södertörns högskola, i samarbete med förlaget Natur & Kultur

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.