Skip to main content

Paneldebatt om FRA och övervakning

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 14:57 CEST

Första gången vi i Sverige förde en öppen debatt i demokratiska forum om övervakningens omfattning och konsekvenser, var i samband med lagförslagen om FRA. Den 16 september klockan 14.00 – 16.30 hålls ett seminarium på Södertörns högskola med rubriken "Medborgaren och samhället i övervakningens skugga".

Seminariet "Medborgaren och samhället i övervakningens skugga" söker fördjupa och bredda diskussionen om vad övervakning gör med samhället och dess medborgare. Under två paneldiskussioner ges såväl paneldeltagare som publik tillfälle att gå på djupet med frågorna om hur samhället balanserar individers rätt till integritet med värnandet av gemensamma värden och övergripande samhällsintressen.

Första panelen
Panel ett diskuterar frågan om övervakning utifrån sin historiska forskning. De förhåller sig även till frågan om balans mellan respekt för den personliga integriteten och skyddet av olika gemensamma värden. Utgångspunkt för resonemanget är Europakonventionen om mänskliga rättigheter, artikel 8. 

I panel ett ingår:
Karl Molin, professor i historia, Stockholms universitet, som ingick i kommissionen för granskning av underrättelse och säkerhetstjänsterna som tillsattes 1999.
Birgitta Almgren, professor i tyska, CBEES, Södertörns högskola, som är involverad i ett forskningsprojekt om kontakterna mellan Sverige och forna DDR.
Moderator: Sara Collmar, forskare på Samtidshistoriska institutet SHI vid Södertörns högskola.

Andra panelen
Panel två relaterar Europakonventionen till sina funderingar och ställningstaganden i FRA-debatten samt reflekterar över övervakningssamhället i stort och de förändringar som kommer med ny teknik. De diskuterar vad det innebär att vi nu i demokratiska församlingar öppet diskuterar och tar ställning till den övervakning som bedrivs av statsmakten.

I panel två ingår:
Camilla Lindberg, riksdagsledamot folkpartiet.
Anna Pettersson, civilingenjör, licentiat i matematik och initiativtagare till kampanjsidan stoppaFRAlagen.nu.
Ola Svenonius, doktorand i statsvetenskap, Södertörns Högskola, forskar om utvecklingen av övervakningssystem i tre huvudstäder tunt Östersjön.
Moderator: Samuel Edquist, forskare på Samtidshistoriska institutet SHI vid Södertörns högskola

När? Torsdagen den 16 september klockan 14.00-16.30

Var? Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 1, Flemingsberg. Lokal: Svarta lådan

Välkommen!

Kontakt
Katarina Friberg: katarina.friberg@sh.se 
Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola:
eleonor.bjorkman@sh.se, 08-608 50 62 eller 070-286 13 32

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.