Skip to main content

Presskonferens: Nytt vrakfynd - ny forskning om historiska krigsfartyg!

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 16:26 CET

Den marinarkeologiska enheten vid Södertörns högskola (MARIS), Deep Sea Productions och Ocean Discovery inbjuder till en presskonferens om ett nytt historiskt vrakfynd och en gemensam storsatsning på forskning kring två av Östersjöns största historiska sjöslag.

Deep Sea Productions presenterar ett nytt vrakfynd, som sannolikt är regalskeppet Svärdet (1600-tal), legendariskt i svensk marin historia. Ny dokumentation av det vrakfynd som gjordes i somras av Ocean Discovery utanför norra Öland, visar att det kan identifieras som Mars (1500-tal). Båda vraken är av mycket stort historiskt intresse. Ett samarbete har inletts mellan forskare och upphittare för att gemensamt dokumentera vrakplatserna och bidra till viktig marinarkeologisk forskning. Upphittarna planerar också att göra Sveriges första dokumentärfilm i 3-D om de historiska vrakfynden.

Presskonferensen hålls onsdagen den 16 november klockan 10.30 på Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 1, Flemingsberg, lokal MB 503.

Kontakter

Johan Rönnby, MARIS, johan.ronnby@sh.se (070 643 2461)

Malcolm Dixelius, Deep Sea Productions. malcolm@deepsea.se (0704 222 650)

Richard Lundgren, Ocean Discovery, richardlundgren@bredband.net (070 278 0077)

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.