Skip to main content

Religionsjournalistik nyanserar debatten

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 15:09 CET

Att skriva slagkraftig journalistik och samtidigt spegla religiös mångfald på ett nyanserat sätt kan vara en svår balansgång. Studenterna som går landets enda journalistutbildning med inriktning mot religionsvetenskap som hålls vid Södertörns högskola får en bra grund för att kunna skriva på ett balanserat sätt om samhällsfrågor påverkade av religion. Fria Tidningen publicerar nu en artikelserie om julen skriven av studenterna.

Religion är allt mer närvarande i samhällsdebatten och i våra nyhetsmedia, vilket ställer nya krav på journalister.

Vid Södertörns högskola finns nu en grupp studenter som läser journalistprogrammet med inriktning religion. Kursen ska ge mer nyanserade kunskaper och en akademisk förståelse för ämnet.

– Man pratar om religionens återkomst idag, och religiösa konflikter blir ett allt vanligare inslag i nyhetsflödet. Då blir också kunskap om religion allt viktigare för att göra en bra omvärldsanalys, säger Simon Sorgenfrei, lektor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

Att skriva slagkraftig journalistik och samtidigt spegla den religiösa mångfalden på ett nyanserat sätt kan vara en svår balansgång.

– Den stora utmaningen är att hitta balansen mellan en rapportering som är säljande och gångbar, samtidigt som man har ett vetenskapligt och problematiserande förhållningssätt, säger han.

Sandra Forsvik, en av de journaliststudenter vid Södertörns högskola som följt kursen i religionsvetenskap under höstterminen håller med:

– Vi lär oss att skriva slagkraftigt journalistiskt utan att göra avkall på nyanser och fakta. Ofta när religion skildras i media blir det summariskt och svepande. Alla dras över en kam, i stället för att man beskriver olika aspekter eller rörelser, och väljer individperspektivet, säger Sandra Forsvik.

Ett konkret bevis på att kursen fungerar fick studenterna när deras arbeten blev antagna för publicering i Fria Tidningar som når läsare i hela landet. Reportagen ingår i en stor artikelserie med jultema.

Tillsammans med Linnéa Kihlström valde Sandra Forsvik att skildra advent i Filadelfiaförsamlingen i Spånga. Reportaget handlar om den finsk-romske pastorn Ossi Borg som håller gudstjänst, hjälper de utstötta och slåss mot diskriminering av romer – året runt: ”Gud har inte semester, så det har inte vi heller”, säger han.

– Det var viktigt för oss att inte skildra romer som en homogen grupp, säger Sandra Forsvik.

Några av gästföreläsarna under höstterminen har varit journalister från tidningar som ges ut av religiösa samfund. Redaktionen för Människor och tro vid Sveriges Radio har också medverkat. Andra gästföreläsare har tydligare fokus på existentiella frågor, som Anna Lindman som bland annat leder programserien ”Döden, döden, döden” i SVT.

– Om man är troende eller ej ska inte spela någon roll, det gäller både studenter och föreläsare. Vi bedriver ett icke-konfessionellt studium av religion, och menar att religionsjournalistik ska bedrivas på samma premisser som annan samhälls- och kulturjournalistik, påpekar Simon Sorgenfrei.

Kurserna i religionsjournalistik ges bara vid Södertörns högskola. 

– Eftersom intresset växer bland studenterna är det något vi kommer att utveckla, säger Simon Sorgenfrei.

Kontakt
Simon Sorgenfrei: simon.sorgenfrei@sh.se eller 0707-63 23 41

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte beläget i Flemingsberg, 18 minuter söder om Stockholms Central. Här bedrivs utbildning på samtliga nivåer och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik, ofta med en mångvetenskaplig prägel. 13000 studenter läser inom 60 utbildningsprogram och 250 kurser. Södertörns högskola har omkring 800 anställda, merparten forskare och lärare.