Skip to main content

Rundabordskonferens om energisektorn

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 09:15 CET

Vid rundabordskonferensen Baltic Worlds Annual Roundtable möts och diskuterar experter, intresseorganisationer och forskare ett aktuellt tema, detta år energisektorn. Detta för att ringa in aktuella frågor i den pågående utvecklingen i Östersjöregionen. Konferensen arrangeras den 24/11 klockan 9.30-17.00 av CBEES vid Södertörns högskola, där den även äger rum. Läs mer och anmäl dig via www.sh.se.

Under det senaste årtiondet har frågor rörande energi diskuterats flitigt inte minst i Östersjöområdet. Många organisationer, nätverk och strategier har ämnat förbättra energipolitik och hållbar utveckling inom området. Några utmaningar som pekats ut är det ökande miljöhotet, en ojämn ekonomisk utveckling och problem med transporter. Debatterna har gällt allt ifrån riskerna med oljetransporterna från Ryssland genom de baltiska länderna till Nord Stream, gasledningen mellan Ryssland och Tyskland.

Tanken med rundabordskonferensen ”The Baltic Worlds Round Table 2010” är att samla experter, intresseorganisationer och forskare för att diskutera energisektorn i Östersjöregionen.

Några av de frågor som kommer att lyftas fram är vilka utmaningar man står inför på allt från lokal till global nivå, vilken kunskap som finns inom energisektor och hur den kan förbättras och spridas samt hur de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna kan lyftas för att nå hållbar utveckling både för miljön och för ekonomin.

Ambitionen är att ge utrymme åt diskussioner om den regionala samverkan i Östersjöområdet och vart den är på väg ekonomiskt, politiskt, socialt och miljömässigt.  Vad har samverkan givit för resultat, vilka är de kvarvarande hindren och hur ser framtiden ut för regionen?

The Baltic Worlds Round Table 2010
The Energy Sector in the Baltic Sea Region – Governance, Sustainability, and Knowledge

När?  Onsdagen den 24 november klockan 9.30 - 17.00
Var? Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg, lokal MB 503
Språk? Engelska

Medverkande
Michael Bradshaw, Professor of Human Geography, Leicester University
Nikolai Dobronravin, Professor of International Relations, Saint Petersburg State University
Tora Leifland Holmström, Permitting Officer, Nord Stream
Susanne Oxenstierna, PhD, researcher Swedish Defence Research Agency
Mia Crawford, Senior Advisor, Council of Baltic Sea States
Per Högström, departementssekreterare, Energienheten på näringsdepartementet

Organisatörer
Johnny Rodin, CBEES, Södertörns högskola
Michael Gilek, CBEES, Södertörns högskola

Konferensen arrangeras av CBEES, Centre for Baltic and East European Studies, vid Södertörns högskola.

Anmälan
Anmäl din närvaro senast den 23 november via e-post till johnny.rodin@sh.se.

Kontakt
Johnny Rohdin: johnny.rodin@sh.se eller 070-996 26 81
Michael Gilek: michael.gilek@sh.se eller 070-792 32 78
Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola: 08-608 50 62 eller 070-286 13 32

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.